Alt Isverenlik Yönetmeligi

 

Tarih: 6/28/2016

 

 

Sayi: 100 Tarih: 28.06.2016 Konu: Alt Isverenlik Yönetmeligi TISK tarafindan 13.11.2008 tarihinde açilan Alt Isverenlik Yönetmeligi’nin iptali davasinda Danistay 10.Dairesi; - Yönetmeligin 13. maddesinin iptaline karar vermis, - 3, 4, 9, 10, 11 ve 12.maddelerinin iptali taleplerini reddetmistir. Yönetmeligin iptal edilen 13. maddesi asagidaki gibidir: “Inceleme sonucu yapilacak islemler Madde 13 – (1) Asil isveren-alt isveren iliskisinin is müfettislerince incelenmesi sonucunda muvazaanin tespitine iliskin gerekçeli müfettis raporu bölge müdürlügünce isverenlere teblig edilir. Teblig tarihinden itibaren 6 isgünü içinde isverenlerce yetkili is mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. (2) Rapora 6 isgünü içinde itiraz edilmemis veya mahkeme muvazaanin tespitini onamis ise tescil islemi bölge müdürlügünce iptal edilir ve alt isveren isçileri baslangiçtan itibaren asil isverenin isçileri sayilir. (3) Is müfettisinin muvazaali islemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme karari ile muvazaanin onanmasi halinde asil isveren ve alt isveren veya vekillerine idari para cezasi uygulanir.” Danistay 10. Dairesi’nin ilgili karari ekli olup, yönetmeligin iptal edilmeyen diger maddeleri bakimindan söz konusu karar Danistay Idari Dava Daireleri Kurulu’nda TISK tarafindan temyiz edilecektir. Ek: Danistay 10. Dairesi’nin 2014/920 E. 2016/1102 sayili karari

Alt Isverenlik Yönetmeligi

Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii Isverenleri Sendikasi
Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbasi Sokak, No 40 34676 Üsküdar/Istanbul TÜRKIYE

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49