7226 Sayili Kanun

 

Tarih: 8/5/2020

 

 

 

Tarih: 28.03.2020

 

 

26.03.2020 tarihli ve 31080 mükerrer sayili Resmi Gazetede ekte bir örnegi sunulan “7226 Sayili Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun” yayinlanmistir.

Söz konusu Kanun’un çalisma hayatini yakindan ilgilendiren hükümlerine asagidaki yer verilmistir.

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Tesviki: 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlulugu olan mesleklerde sinav ve belge ücretlerinin issizlik sigortasi fonundan karsilanmasina iliskin tesvik süresi “31/12/2021” tarihine kadar uzatilmistir.

(31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 tarihinde yürürlüge girmistir.)

 

Asgari Ücret Destegi: 

2020 yilinin tamaminda, Issizlik Sigortasi Fonundan karsilanacak sekilde, isverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylik 75 TL asgari ücret destegi saglanacaktir.

Toplu is sözlesmesine tabi özel sektör isverenlerine ait isyerleri için prime esas günlük kazanç tutari 256 TL’dir.

(1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 tarihinde yürürlüge girmistir.)

 

Kisa Çalisma Ödenegi: 

Covid-19 kaynakli zorlayici sebep gerekçesiyle yapilan kisa çalisma basvurularinda;

Kisa çalisma ödeneginden yararlanilmasi için isçinin kisa çalismanin basladigi tarihten önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmasi sarti, 60 gün olarak uygulanacaktir.

Kisa çalisma ödeneginden yararlanilmasi için isçinin adina son üç yil içinde en az 600 gün issizlik sigortasi primi ödenmis olmasi sarti, 450 gün olarak uygulanacaktir.

Kisa çalisma uygulamasindan yararlanmada mevcut istihdamin korunmasi sarti aranacaktir. Bu anlamda, kisa çalisma uygulamasindan yararlanilabilmesi için isyerinde kisa çalisma uygulanan dönemde Is Kanununun 25/I-2 yer alan sebepler hariç olmak üzere isveren tarafindan isten çikarma yapilmamalidir. 

Kisa çalisma uygulamasindan yararlanma için yapilan basvurular, basvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandirilacaktir.

Bu kosulu tasimayanlar, kisa çalisma süresini geçmemek üzere son issizlik ödenegi hak sahipliginden kalan süre kadar kisa çalisma ödeneginden yararlanmaya devam edecektir.

Cumhurbaskani, basvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fikrada belirlenen günleri farklilastirma konusunda yetkilidir.

(29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 tarihinde yürürlüge girmistir.)

 

Telafi Çalismasi: 

Telafi çalisma süresi iki aydan dört aya çikarilmistir. Cumhurbaskani bu süreyi iki katina kadar artirmaya yetkilidir.

(26.03.2020 tarihinde yürürlüge girmistir.) 

 

Isveren Sendikasi Dayanisma ve Yardimlasma Fonu: 

Isveren sendikasi dayanisma ve yardimlasma fonu desteginin azami siniri %25’den % 35’e çikarilmistir.

(26.03.2020 tarihinde yürürlüge girmistir.) 

 

Yasal Süreler: 

Geçici 1. maddede belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere;

Tüm yasal sürelerin islemesi 13/3/2020 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar durdurulmustur. Ancak, nafaka alacaklarina iliskin icra takipleri hariç olmak üzere Icra ve Iflas Kanununa ve takip hukukuna iliskin süreler 22/3/2020 tarihinden itibaren 30/4/2020 tarihine kadar durdurulmustur. 

 

Salginin devam etmesi halinde Cumhurbaskani durma süresini alti ayi geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme iliskin kapsami daraltabilir.

(26.03.2020 tarihinde yürürlüge girmistir.) 

 

 

 

Resmî Gazete

26 Mart 2020 PERSEMBE 

Sayi : 31080 (Mükerrer)

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN

Kanun No. 7226                                                                                             Kabul Tarihi: 25/3/2020

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayili Il Idaresi Kanununa asagidaki ek madde eklenmistir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafindan;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsaminda, afetten veya acil durumdan etkilenen kisiler ile sinirli olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanliginin veya ilgili valiligin,

b) 112 acil çagri merkezlerine yapilan çagrilar kapsaminda, arayan kisilere ulasilmasi amaciyla arama zamaniyla sinirli olmak üzere 112 acil çagri merkezlerinin veya ilgili valiligin,

ihtiyaç duydugu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karsilanir. Bu kapsamda ilgili Bakanlik ile Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumunun birlikte belirleyecegi usul ve esaslar dâhilinde erisim sistemi kurulabilir.

Bu madde uyarinca elde edilen veriler baska amaçlar için kullanilamaz.”

MADDE 2 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayili Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayisiyle Alinacak Tedbirlerle Yapilacak Yardimlara Dair Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

“EK MADDE 13 – 1 inci maddenin birinci fikrasinda belirtilen afetler nedeniyle afet yasanilan yerlerde elektrik ve/veya dogal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarinin süresinin ve kapsaminin belirlenerek 1 yila kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya dogal gaz dagitim ve/veya tedarik sirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere iliskin finansman maliyetinin, gecikme zammi tutarini geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi bütçesinden karsilanmasina Cumhurbaskaninca karar verilebilir.

Finansman maliyeti kapsamina girecek maliyet unsurlari da dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanliginin görüsü alinarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi tarafindan yürürlüge konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 18/11/1960 tarihli ve 132 sayili Türk Standardlari Enstitüsü ile Ilgili Bazi Düzenlemeler Hakkinda Kanunun 10/A maddesine asagidaki fikralar eklenmistir.

“Enstitü, belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlik gerektiren islerde yurt içinde ve yurt disinda is akdiyle Enstitü disindan inceleme elemani çalistirabilir. Bunlarin günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylik brüt tutarinin %25’ini asmamak üzere Yönetim Kurulu tarafindan belirlenir.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanunu kapsaminda istihdam edilenler haricindeki Enstitü personeline uygulanacak disiplin cezalari ile ceza gerektiren fiil ve haller hususunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 125 inci maddesi uygulanir. Ancak ayni maddede yer alan ayliktan kesme cezasi brüt ücretten 1/30-1/8 arasinda kesinti yapilmasi; Devlet memurlugundan çikarma cezasi Enstitüye bir daha atanmamak üzere isten çikarma seklinde uygulanir. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili islemlerini yürütmek üzere merkezde disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulur. Bu personelin disiplin islemlerine iliskin diger hususlarda bu Kanunda yer alan hükümler disinda, Enstitünün teskilat yapisi ve personelinin statüsü göz önüne alinarak, 657 sayili Kanunun Dördüncü Kisminin “Disiplin” baslikli Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanir.”

MADDE 4 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine asagidaki fikra eklenmistir.

“Yabanci para cinsinden yapilan katki payi ödemelerinin yatirildigi yabanci para cinsinden kurulan emeklilik yatirim fonlarindan elde edilen irat tutarinin tespitinde kur farki dikkate alinmaz.”

MADDE 5 – 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayili Kimlik Bildirme Kanununun 6 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir.

“Bu bildirimler sorumlu isleticiler tarafindan, yukarida belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapilabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapilmasi durumunda üçüncü fikra hükmü uygulanmaz. Bu fikra kapsaminda elektronik ortamda yapilan bildirimler, genel kolluk tarafindan köy ve mahalle muhtarlari ile paylasilir.”

MADDE 6 – 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayili Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fikrasina asagidaki cümle eklenmistir.

“Ancak, bu kapsamdakiler aylik baglandigi tarihten sonra geçen çalismalari esas alindiginda en az 20 yildan beri sigortali bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaslilik ve ölüm sigortalari primi ödemis olmak sartiyla talepleri halinde ayrica yaslilik ayligindan yararlanirlar.”

MADDE 7 – 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayili Avda ve Sporda Kullanilan Tüfekler, Nisan Tabancalari ve Av Biçaklarinin Yapimi, Alimi, Satimi ve Bulundurulmasina Dair Kanunun 11 inci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Izinsiz ya da izin belgesine aykiri üretim, satis ve reklam yasagina iliskin cezalar:

MADDE 11 – 4 üncü maddede belirtilen kurulus iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan veya faaliyet izin belgesine aykiri olarak bu Kanun kapsamina giren yivsiz tüfek, spor ve nisan tüfek ve tabancalari imal eden fabrika veya imalathane kuranlar veya isletenler veya is yerleri ya da ikametgâhlarinda söz konusu silahlari imal edenler veya 6 nci maddede belirtilen esaslara aykiri olarak yapanlar üç yildan bes yila kadar hapis ve bes yüz günden bes bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilir.

Birinci fikra kapsaminda üretilen veya yapilan yivsiz tüfek, spor ve nisan tüfek ve tabancalari satanlar, satisina aracilik edenler ile satis amaçli tasiyanlar, nakledenler veya bulunduranlar bir yildan üç yila kadar hapis ve yüz günden bes yüz güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilir.

Saticilik belgesi olmadan satis yapanlar ikinci fikra uyarinca cezalandirilir.

Yivsiz tüfek satin alma belgesi olmayan kisiye satis yapan veya ihraç kayitli tüfegi yurt içine satanlar ikinci fikra uyarinca cezalandirilir.

Bu Kanun kapsaminda yer alan yivsiz tüfek, spor ve nisan tüfek ve tabancalarinin herhangi bir mecrada yazili, görsel, isitsel ve benzeri yollarla ticari reklami veya tanitimi yapilamaz, bu silahlarin kullanilmasini özendiren veya tesvik eden kampanyalar düzenlenemez. Buna aykiri hareket edenlere 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 77 nci maddesinin onikinci fikrasinda belirtilen idari para cezalari mahalli mülki amir tarafindan uygulanir. Idari isleme konu ihlalin bir yil içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezalari üç kati olarak uygulanir. Faaliyet izin belgesi sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplari, fuarlara katilim için hazirlanan materyaller ile avcilik ve aticilik üzerine tematik yayin yapan televizyon kuruluslari ve süreli yayinlarda yapilan reklam veya tanitim bu yasagin kapsami disindadir.”

MADDE 8 – 2521 sayili Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fikrasi yürürlükten kaldirilmistir.

MADDE 9 – 2521 sayili Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fikrasinin birinci cümlesinde yer alan “, satisina aracilik eden, tasiyan veya nakleden” ibaresi “veya tasiyan” seklinde degistirilmistir.

MADDE 10 – 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayili Turizmi Tesvik Kanununun 8 inci maddesinin (I) fikrasinin birinci paragrafi asagidaki sekilde degistirilmis ve maddeye asagidaki fikra eklenmistir.

“Bakanlik tarafindan tahsisi iptal edilen tasinmazlarin üzerinde yatirimcilar lehine tesis edilen irtifak haklarina iliskin terkin davalarinda basit yargilama usulü uygulanir. Tahsisi iptal edilen ve irtifak haklari terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren tasinmazlar üzerinde bulunan yapi, tesis ve müstemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Yatirimci, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez.”

“N. Bakanligin tasarrufuna geçen tasinmazlar üzerinde irtifak hakki tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen tasinmazlarin üzerinde yatirimcilar lehine tesis edilen irtifak haklarinin terkin edilmesi islemleri Bakanligin onayi ile yapilir.”

MADDE 11 – 2634 sayili Kanunun 37 nci maddesinin (C) fikrasina (2) numarali bendinden sonra gelmek üzere asagidaki bent eklenmis ve diger bent buna göre teselsül ettirilmistir.

“(3) Kültür ve turizm koruma ve gelisim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planlari ile turizme ayrilan yerlerdeki tasinmazlarin üzerinde yer alan Bakanliktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, saglik ve sürdürülebilir çevre sartlarina uygun yapi ve yapilasma kosullari ile projelendirilmelerine iliskin hususlar,”

MADDE 12 – 2634 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 10 – Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihte, genel bütçe kapsamindaki kamu idarelerinde meslege özel yarisma sinavina tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetisme programi sonrasi yeterlik sinavina tabi tutularak müfettis, denetçi ve kontrolör kadrolarinda yardimcilik veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az bes yil görev yapmis olanlar ile ayni sürede görev yapmis olmak kaydiyla daha önce bu unvanlari ihraz etmis olanlar arasindan, yapilacak yazili ve/veya sözlü sinav sonucunda basarili olanlar, Bakan tarafindan 31/12/2020 tarihine kadar durumlarina uygun müfettis veya basmüfettis kadrolarina naklen atanabilirler. Bu sekilde atananlarin sayisi yirmiyi geçemez.

Bu maddeye göre atananlarin yardimcilik veya stajyerlik kadrolarinda geçirdikleri süreler, Kültür ve Turizm Bakanligi müfettis yardimcisi kadrolarinda; müfettis, denetçi ve kontrolör unvanli kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür ve Turizm Bakanligi müfettisi kadrolarinda geçirilmis sayilir.”

MADDE 13 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayili Yüksekögretim Kurumlari Teskilati Kanununun ek 196 nci maddesinin basliginda ve birinci fikrasinda yer alan “Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi” ibareleri “Istanbul Saglik ve Teknoloji Üniversitesi” seklinde degistirilmistir.

MADDE 14 – 2809 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

“EK MADDE 202 – Mevzuatta Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesine yapilan atiflar Istanbul Saglik ve Teknoloji Üniversitesine yapilmis sayilir.”

MADDE 15 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayili Maden Kanununa asagidaki ek madde eklenmistir.

“EK MADDE 19 – Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmasi hâlinde Bakanlik tarafindan Hazine ve Maliye Bakanliginin görüsü alinarak bu Kanun kapsamindaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanlarin ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere iliskin zamanasimi durur ve hak düsürücü süreler erteleme süresince islemez.

Bu hükmün uygulanmasi için mücbir sebebin malum olmasi veya ilgililer tarafindan ispat veya tevsik edilmesi gerekir.

Bakanlik, mücbir sebep sayilan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibariyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanlari tespit etmeye yetkilidir.”

MADDE 16 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayili Issizlik Sigortasi Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fikrasinda yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” seklinde degistirilmistir.

MADDE 17 – 4447 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 22 – Ek 6 nci madde hükümleri ile 5510 sayili Kanundaki Esnaf Ahilik Sandigina iliskin hükümler 1/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 18 – 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayili Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasina birinci cümlesinden sonra gelmek üzere asagidaki cümle eklenmistir.

“Türkiye’de kanuni yerlesim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaslari ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayili Türk Vatandasligi Kanununun 28 inci maddesi kapsamindaki kisiler tarafindan yabanci para cinsinden katki payi ödenebilir.”

MADDE 19 – 4632 sayili Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fikrasina birinci cümlesinden sonra gelmek üzere asagidaki cümle eklenmistir.

“Cumhurbaskani, yabanci para cinsinden yapilan katki payi ödemeleri için bu orani yüzde ona kadar indirmeye yetkilidir.”

MADDE 20 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “firmalara” ibaresi “gerçek ve tüzel kisiler ile ticari isletmelere” seklinde ve “25” ibareleri “50” seklinde degistirilmistir.

MADDE 21 – 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayili Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinin basliginda yer alan “seçilenlerin” ibaresi “seçilenler ile üyelerin”  seklinde degistirilmis, birinci fikrasina “üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üyelige kabul edilenler ile üyeligi sona erenlerin adini, soyadini, dogum tarihini ve kimlik numarasini kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kirk bes gün içinde” ibaresi eklenmis, fikrada yer alan “mülkî idare amirligine” ibaresi “merkezinin bulundugu dernekler birimine” seklinde ve “bildiriminin” ibaresi “bildirimi ile üyelige iliskin bildirimlerin” seklinde degistirilmistir.

MADDE 22 – 5253 sayili Kanunun 32 nci maddesinin birinci fikrasinin (l) bendinde yer alan “, 23” ibaresi madde metninden çikarilmis ve fikraya asagidaki bent eklenmistir.

“s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülügünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine bes yüz Türk lirasi idarî para cezasi verilir.”

MADDE 23 – 5253 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

“Islemlerin elektronik ortamda yapilmasi

EK MADDE 2 – Bu Kanun ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayili Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayit ile is ve islem elektronik ortamda da yapilabilir.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Içisleri Bakanliginca çikarilan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 24 – 5253 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“Üyeligi devam edenlerin bildirilmesi

GEÇICI MADDE 1 – Dernekler, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay içinde, üyeligi devam edenlerin adini, soyadini, dogum tarihini ve kimlik numarasini merkezinin bulundugu dernekler birimine bildirirler. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkinda, 32 nci maddenin birinci fikrasinin (s) bendi hükmü uygulanir.”

MADDE 25 – 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayili Gelir Idaresi Baskanligi ile Ilgili Bazi Düzenlemeler Hakkinda Kanunun mülga 33 üncü maddesi basligiyla birlikte asagidaki sekilde yeniden düzenlenmistir.

“Atiflar ve yetkiler

MADDE 33 – Diger mevzuatta Gelirler Genel Müdürlügüne yapilmis olan atiflar Gelir Idaresi Baskanligina; Gelirler Genel Müdürüne yapilmis atiflar Gelir Idaresi Baskanina; Baskanligin görev alanina giren konularda mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarliga yapilmis atiflar ilgisine göre vergi dairesi baskani ve baskanligina, vergi dairesi baskanligi bulunmayan yerlerde vergi dairesi müdürü veya müdürlügüne; gelir müdürlügüne, takdir komisyonu baskani veya baskanligina, tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlügüne yapilmis atiflar ilgisine göre vergi dairesi baskani ve baskanligina veya ilgili müdür veya müdürlügüne yapilmis sayilir.”

MADDE 26 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayili Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçli Kullanimina Iliskin Kanunun 4 üncü maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“MADDE 4 – Bakanlik, yenilenebilir enerji kaynaklarinin etkin ve verimli kullanilmasi, bu alanlarin ve baglanti kapasitelerinin yatirimcilara tahsisiyle yatirimlarin hizli bir sekilde gerçeklestirilmesi amaciyla kamu ve Hazine tasinmazlari ile özel mülkiyete konu tasinmazlarda ilgili kurum ve kuruluslarin görüsü alinarak yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanlari olusturur. Bu husus tapu kütügüne serh edilir. Serh tarihinden itibaren üç yil içinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 10 uncu maddesine göre kamulastirma bedelinin tespitiyle Hazine adina tescili isteginde bulunulduguna dair mahkemeden alinacak belge tapu idaresine ibraz edilmedigi takdirde, bu serh tapu idaresince resen sicilden silinir. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarinin kullanimini ve verimliligini etkileyici imar planlari düzenlenemez. Belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanlari imar planlarina resen islenmek üzere Bakanlik tarafindan ilgili mercilere bildirilir.

Elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir enerji kaynak alanlarinin ilgili kurum ve kuruluslarin görüsü alinarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunmasi, kullanilmasi, bu alanlari kullanacak tüzel kisilerde aranacak kosullarin belirlenmesi, TEIAS ve/veya ilgili dagitim sirketi tarafindan baglanti ve sistem kullanimi hakkinda görüs verilmesi ve kapasite tahsisi yapilmasi, yapilacak yarisma, yenilenebilir enerji kaynak alani tahsisi, teminat alinmasi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatin irat kaydedilmesi, yerli mali kullanim sartli aksamin özellikleri ile uygulamaya iliskin usul ve esaslar Bakanlik tarafindan çikarilan yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarinda kurulacak üretim tesisleri için Bakanlik tarafindan Türk lirasi olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düsük fiyat, söz konusu yenilenebilir enerji kaynak alani için yarisma sartlarinda belirlenecek süre boyunca YEK Destekleme Mekanizmasi kapsaminda uygulanir. Yarisma sonucunda olusacak fiyatin yarisma sartlarinda belirlenecek süre içerisinde güncellenmesine iliskin usul ve esaslar ilgili yarisma sartnamesinde Bakanlik tarafindan belirlenir. Bu madde kapsaminda kurulacak üretim tesisleri için ön lisans ve lisans verme kosullari, iptali ve tadili ile ilgili hususlar EPDK tarafindan çikarilan yönetmelikle düzenlenir.

Özel mülkiyete konu tasinmazlarin yenilenebilir enerji kaynak alani olarak belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde 2942 sayili Kanunun 27 nci maddesi uyarinca acele kamulastirma yapilabilir. 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayili Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsaminda belirlenen bölgelerin ayni zamanda bu Kanuna göre yenilenebilir enerji kaynak alani olarak da belirlenmesi hâlinde, bu alanlarin tahsis edilecegi tüzel kisilerin belirlenmesi disindaki diger gerekli islemler 4737 sayili Kanuna göre yürütülür. Ancak bu alanlari kullanacak tüzel kisiler, bu madde hükümleri kapsaminda Bakanlik tarafindan belirlenir.”

MADDE 27 – 5346 sayili Kanunun 6 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarina dayali elektrik üretiminin desteklenmesi amaciyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizmasi kapsamindaki diger gelirlerin degerlendirilmesine iliskin usul ve esaslar EPDK tarafindan çikarilan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 28 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayili Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesinin birinci fikrasina “birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taraflardan birinin ölmüs ya da yabanci olmasi halinde Türk vatandasi olan diger taraf veya vekilinin tek basina” ibaresi eklenmistir.

MADDE 29 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununa asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 80 – 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda haklarinda uzun vadeli sigorta kollari hükümleri uygulanan sigortalilari çalistiran isverenlerce;

a) 2019 yilinin ayni ayina iliskin Kuruma verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazanci 128 Türk lirasi ve altinda bildirilen sigortalilarin toplam prim ödeme gün sayisini geçmemek üzere, 2020 yilinda cari aya iliskin verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalilara iliskin toplam prim ödeme gün sayisinin,

b) 2020 yili içinde ilk defa bu Kanun kapsamina alinan is yerlerinden bildirilen sigortalilara iliskin toplam prim ödeme gün sayisinin,

2020 yili Ocak ila Aralik aylari/dönemi için günlük 2,50 Türk lirasi ile çarpimi sonucu bulunacak tutar, bu isverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Issizlik Sigortasi Fonundan karsilanir. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutari 6356 sayili Kanun hükümleri uyarinca toplu is sözlesmesine tabi özel sektör isverenlerine ait is yerleri için 256 Türk lirasi olarak esas alinir.

Bu madde kapsaminda destekten yararlanilacak ayda/dönemde, 2019 yili Ocak ila Kasim aylari/döneminde aylik prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda uzun vadeli sigorta kollarindan en az sigortali bildirimi yapilan aydaki/dönemdeki sigortali sayisinin altinda bildirimde bulunulmasi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir isletmenin kapatilarak degisik bir ad ve unvan altinda ya da bir is birimi olarak açilmasi veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak sekilde dogrudan veya dolayli ortaklik iliskisi bulunan sirketler arasinda istihdamin kaydirilmasi, sahis isletmelerinde isletme sahipliginin degistirilmesi gibi Issizlik Sigortasi Fonu katkisindan yararlanmak amaciyla muvazaali islem tesis ettigi anlasilan veya sigortalilarin prime esas kazançlarini 2020 yili Ocak ila Aralik aylari/dönemi için eksik bildirdigi tespit edilen is yerlerinden Issizlik Sigortasi Fonunca karsilanan tutar, gecikme cezasi ve gecikme zammiyla birlikte geri alinir ve bu is yerleri hakkinda bu madde hükümleri uygulanmaz.

Isverenlerin çalistirdiklari sigortalilarla ilgili 2020 yili Ocak ila Aralik aylarina/dönemine ait aylik prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediginin, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediginin, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapilan sorusturma ve incelemelerde çalistirdigi kisileri sigortali olarak bildirmediginin veya bildirilen sigortalinin fiilen çalismadiginin tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezasi ve bunlara iliskin gecikme cezasi ve gecikme zammi borcu bulunmasi hâllerinde birinci fikranin (b) bendine iliskin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezasi ve bunlara iliskin gecikme cezasi ve gecikme zammi borçlarini 6183 sayili Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren isverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettigi sürece anilan fikra hükmünden yararlandirilir. Bu maddenin uygulanmasinda ek 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Birinci fikranin (a) bendinin uygulanmasinda, bir önceki yilin ayni ayina iliskin olarak aylik prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemis olmasi halinde bildirim yapilmis takip eden ilk aya iliskin aylik prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alinir. 2019 yilindan önce bu Kanun kapsamina alinmis ancak 2019 yilinda sigortali çalistirmamis is yerleri hakkinda birinci fikranin (b) bendi hükümleri uygulanir.

Sigortali ve isveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafindan karsilandigi durumlarda isverenin ödeyecegi sigorta priminin Issizlik Sigortasi Fonunca karsilanacak tutardan az olmasi hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup islemi yapilir.

3213 sayili Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarinca ücretleri asgari ücretin iki katindan az olamayacagi hükme baglanan “Linyit” ve “Taskömürü” çikarilan is yerlerinde yer altinda çalisan sigortalilar için birinci fikranin uygulanmasinda (a) bendi uyarinca belirlenecek günlük kazanç 341 Türk lirasi olarak ve 2019 yilinin ayni ayina iliskin Kuruma verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayisinin yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2020 yilinda cari aya iliskin verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalilara iliskin toplam prim ödeme gün sayisi dikkate alinir.

Bu madde hükümleri, 5018 sayili Kanuna ekli (I) sayili cetvelde sayilan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda çalisan sigortalilar için uygulanmaz.

4734 sayili Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayilan idareler tarafindan ilgili mevzuati uyarinca yapilan ve sözlesmesinde fiyat farki ödenecegi öngörülen hizmet alimlarinda, ihale dokümaninda personel sayisinin belirlendigi ve haftalik çalisma saatinin tamaminin idarede kullanilmasinin öngörüldügü isçilikler için birinci fikra uyarinca Issizlik Sigortasi Fonu tarafindan karsilanacak tutarlar bu idarelerce isverenlerin hak edisinden kesilir. 

2020 yili Ocak ila Aralik aylarina/dönemine iliskin yasal süresi disinda Kuruma verilen aylik prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanligina verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayitli sigortalilar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Aile, Çalisma ve Sosyal Hizmetler Bakanligi ve Türkiye Is Kurumunun görüsleri alinmak suretiyle Kurum tarafindan belirlenir.”

MADDE 30 – 5510 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 81 – Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce 2330 sayili Kanuna veya 2330 sayili Kanun hükümleri uygulanarak aylik baglanmasini gerektiren kanunlara göre aylik baglanan malûller ile 5434 sayili Kanunun 56 nci ve mülga 64 üncü maddesi kapsaminda aylik baglanan vazife ve harp malûllerinden, 2330 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fikrasinin üçüncü, dördüncü, besinci ve altinci cümlelerine aykiri olacak sekilde yaslilik veya malûllük ayligi baglanmis olanlardan, tahsis talep tarihi itibariyla ilgili kanunlarinda öngörülen aylik baglama kosullarindan prim ödeme gün sayisi veya sigortalilik süresi sartinin sigortalilarin kasitli veya kusurlu davranislarindan kaynaklanmayan nedenlerle saglanmadigi daha sonra anlasilanlarin, aylik aldiklari süre herhangi bir sekilde prim talep edilmeksizin prim ödeme gün sayisi olarak dikkate alinir. Ancak;

a) Aylik aldiklari süre, eksik hizmet süresinden fazla olanlar için, yalnizca eksik hizmet süresinin tamamlanacagi tarihe kadarki süre kullanilir. Bu kapsamda olanlar için yeni bir aylik hesabi yapilmaksizin, maddenin yürürlük tarihini takip eden ay basindan itibaren kesilmis olan ayliklari, ayliklara uygulanan artis oranlari kadar artirilarak yeniden baglanir.

b) Aylik aldiklari süre, eksik hizmet süresinden az olanlarin, aylik baslangiç tarihi ile ayliklarinin kesildigi tarih arasinda prim ödeme gün sayisi olarak dikkate alinan süre ayliklarinin hesabinda dikkate alinmaz.

Birinci fikra kapsaminda bulunan vazife ve harp malûllerinden, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 2330 sayili Kanunun 4 üncü maddesinde yapilan degisiklik ve bu madde esaslari dâhilinde yeniden ayliga hak kazanamayanlar hakkinda, 3713 sayili Kanunun ek 1 inci maddesindeki istihdama iliskin hükümler ayrica uygulanir.”

MADDE 31 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayili Suç Gelirlerinin Aklanmasinin Önlenmesi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendine “Vergi Müfettisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Baskanlikta istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanlari,” ibaresi eklenmistir.

MADDE 32 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayili Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Islenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanunun 8 inci maddesinin birinci fikrasina asagidaki bent eklenmis ve dördüncü fikrasinda yer alan “(6) numarali alt bentlerinde” ibaresi “(6) ve (7) numarali alt bentlerinde ve (c) bendinde” seklinde degistirilmistir.

“c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayili Futbol ve Diger Spor Müsabakalarinda Bahis ve Sans Oyunlari Düzenlenmesi Hakkinda Kanunda yer alan suçlar.”

MADDE 33 – 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayili Vakiflar Kanununun 20 nci maddesinin basligi “Kiralama” seklinde degistirilmis ve maddeye asagidaki fikralar eklenmistir.

“Genel Müdürlüge ve mazbut vakiflara ait tasinmazlarin onarim veya insa karsiligi kiralamalarinda sözlesmenin baslangiç tarihinde, isletme süresine ait ilk yilin alti aylik kira bedeli ayrica teminat olarak alinir ve bankalarda nemalandirilir. Alinan teminat sözlesmenin sona ermesiyle, dördüncü fikra hükmü sakli kalmak sartiyla, varsa tasinmazda meydana gelen zarara mahsup edilir ve kalan kisim kiraciya iade edilir.

Genel Müdürlüge ve mazbut vakiflara ait tasinmazlarin kiralamalarinda, sözlesme süresi içinde üç aylik kira bedelinin ödenmedigi tarihten itibaren on bes gün içinde Genel Müdürlükçe, kiraciya bir ihtarname teblig ettirilmek suretiyle kira bedelinin tamaminin teblig tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmesi gerektigi, aksi hâlde tasinmazdan hiçbir hüküm ve karara bagli olmaksizin mülki amirlikçe tahliye edilecegi bildirilir. Verilen sürede borcun tamamini ödemeyen kiracinin sözlesmesi feshedilmis sayilir. Bu durum Genel Müdürlük tarafindan mülki amirlige derhal bildirilir ve tasinmaz mülki amirlikçe en geç on bes gün içinde tahliye ve teslim edilir. Alinan alti aylik teminat; kira alacagi, tahliye masraflari ve varsa tasinmazda meydana gelen zararlara mahsup edilir ve kalan kisim kiraciya iade edilir.”

MADDE 34 – 5737 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 14 – 20 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fikralari, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihte Genel Müdürlüge ve mazbut vakiflara ait tasinmazlarin devam eden kiralamalarinda da uygulanir. Ancak bu kiralamalarda alti aylik teminat alinmaz.

Genel Müdürlüge ve mazbut vakiflara ait tasinmazlarin devam eden kiralamalarinda birikmis üç aylik veya daha fazla kira borcu olanlarin bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözlesmeleri feshedilmis sayilir. Bu durum Genel Müdürlük tarafindan mülki amirlige derhal bildirilir ve tasinmaz mülki amirlikçe en geç on bes gün içinde tahliye ve teslim edilir.”

MADDE 35 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanununun 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fikralari yürürlükten kaldirilmistir.

MADDE 36 – 6446 sayili Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fikrasinin üçüncü cümlesine “gruplari” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yenilenebilir enerji kaynaklarinin desteklenmesi amaciyla ayri tarifeler” ibaresi ve fikraya üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere asagidaki cümle eklenmistir.

“Tüketiciler talep etmeleri halinde yenilenebilir enerji kaynaklarinin desteklenmesi amaciyla belirlenen tarifelerden faydalanabilir.”

MADDE 37 – 6446 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 27 – (1) 5 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldirilan onikinci ve onüçüncü fikralarina yapilmis atiflar, 5346 sayili Kanunun 4 üncü maddesine yapilmis sayilir.

(2) 5 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldirilan onikinci ve onüçüncü fikralari kapsaminda yapilmis yenilenebilir enerji kaynak alanlari yarismalari sonucunda imzalanmis sözlesmeler için mezkûr fikralarin hükümleri uygulanmaya devam edilir.”

MADDE 38 – 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayili Askeralma Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fikrasina “çok vatandaslik hakkina sahip olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurt disinda dogup yurt disinda ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar” ibaresi eklenmistir.

MADDE 39 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendinin üçüncü cümlesi yürürlükten kaldirilmis ve fikraya asagidaki bent eklenmistir.

“ç) Bu fikra uyarinca idari para cezasi verilmesini gerektiren aykiriliga konu alan ile bu alanin bulundugu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim degerinin çarpimi ile bulunan bedel kadar idari para cezasi yukaridaki bentlere göre verilen para cezalarina ayrica ilave edilir. Bu fikraya göre verilen idari para cezasinin ilgilisine tebliginden itibaren bir ay içinde aykiriligin giderilmesi ve yapinin mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarinca ilave edilen para cezasi tahsil edilmez.”

MADDE 40 – 3194 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 23 – 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayili Cografi Bilgi Sistemleri ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunla degistirilen 42 nci maddenin ikinci fikrasi hükümlerine dayanilarak uygulanan idari para cezalari, bu maddeyi ihdas eden Kanunla degistirilen 42 nci maddenin ikinci fikrasindaki usul uyarinca hesaplanan tutarlarda tahsil edilir.

Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce 7221 sayili Kanunla degistirilen 42 nci maddenin ikinci fikrasi uyarinca verilen idari para cezalarina iliskin yapilan ödemelerden, bu maddeyi ihdas eden Kanunla degistirilen 42 nci maddenin ikinci fikrasindaki usul uyarinca hesaplanan tutarlardan fazla tahsil edilmis olanlari, 1/6/2020 tarihine kadar ilgilisi tarafindan talep edilmesi halinde, talep tarihinden itibaren bir ay içinde iade edilir.”

MADDE 41 – 4447 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 23 – 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynakli zorlayici sebep gerekçesiyle yapilan kisa çalisma basvurulari için, ek 2 nci maddenin üçüncü fikrasinda isçinin kisa çalisma ödenegine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç issizlik sigortasi hak etme kosullarini yerine getirmesi hükmü, kisa çalisma baslama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yil içinde 450 gün sigortali olarak çalisip issizlik sigortasi primi ödenmis olmasi seklinde uygulanir. Bu kosulu tasimayanlar, kisa çalisma süresini geçmemek üzere son issizlik ödenegi hak sahipliginden kalan süre kadar kisa çalisma ödeneginden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsaminda kisa çalisma uygulamasindan yararlanabilmek için, is yerinde kisa çalisma uygulanan dönemde 4857 sayili Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikrasinin (II) numarali bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydiyla isveren tarafindan isçi çikarilmamasi gerekir. Bu madde kapsaminda yapilan basvurular, basvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandirilir.

Bu madde kapsaminda yapilan basvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fikrada belirlenen günleri farklilastirmaya Cumhurbaskani yetkilidir.”

MADDE 42 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayili Hazineye Ait Tasinmaz Mallarin Degerlendirilmesi ve Katma Deger Vergisi Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 25 – Kanunlari uyarinca ilgili bakanliklar tarafindan üzerinde turizm tesisleri yapilmak üzere adlarina kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanligindan belgeli yatirimcilar ve isletmecilerden; irtifak hakki tesis edilip edilmedigine veya kullanma izni verilip verilmedigine bakilmaksizin 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasindaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakki, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasilat paylari ile Kültür ve Turizm Bakanligindan belgeli turizm tesislerinin yatirimcilari ve isletmecilerinden bu faaliyetleri dolayisiyla Hazine tasinmazlarini izinsiz kullanimlarindan dolayi ayni dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, basvuru sarti aranmaksizin alti ay ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasina iliskin usul ve esaslari belirlemeye Çevre ve Sehircilik Bakanligi yetkilidir.”

MADDE 43 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fikrasinda yer alan “iki” ibaresi “dört” seklinde degistirilmis ve fikraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere asagidaki cümle eklenmistir.

“Cumhurbaskani bu süreyi iki katina kadar artirmaya yetkilidir.”

MADDE 44 – 5510 sayili Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fikrasinda yer alan “alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fikrasina tabi olarak çalisanlardan” ibaresi “alanlardan” seklinde degistirilmistir.

MADDE 45 – 5510 sayili Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fikrasinin birinci cümlesinde yer alan “çalisanlar,” ibaresi “çalisanlar ile” seklinde, “alanlar” ibaresi “alanlardan” seklinde, “yirmi” ibaresi “sekiz” seklinde degistirilmis ve “ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fikrasina tabi olanlardan” ibaresi madde metninden çikarilmistir.

MADDE 46 – 5510 sayili Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “ödemenin yapilacagi tarihte” ibaresi “bayramin içinde bulundugu ayda” seklinde degistirilmistir.

MADDE 47 – 5510 sayili Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fikrasinda yer alan “1.000” ibaresi “1.500” seklinde degistirilmistir.

MADDE 48 – 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayili Karsiliksiz Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlari Borçlarina Iliskin Kayitlarin Dikkate Alinmamasi Hakkinda Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 2 – (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandigi nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine iliskin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kisilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kisilerin ve kredi müsterilerinin karsiliksiz çikan çek, protesto edilmis senet, kredi karti ve diger kredi borçlarina iliskin 5411 sayili Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarinca kurulan Türkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi nezdinde tutulan kayitlari, söz konusu borçlarin ödenmesi geciken kisminin 31/12/2020 tarihine kadar tamaminin ödenmesi veya yeniden yapilandirilmasi halinde, bu kisilerle yapilan finansal islemlerde kredi kuruluslari ve finansal kuruluslar tarafindan dikkate alinmaz.

(2) Kredi kuruluslari ve finansal kuruluslarin birinci fikra hükmü uyarinca mevcut kredileri yeniden yapilandirmasi veya yeni kredi kullandirmasi, bu kuruluslara hukuki ve cezai sorumluluk dogurmaz.”

MADDE 49 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayili Çek Kanununa asagidaki geçici madde eklenmistir.

“GEÇICI MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanimlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar islenen suçtan dolayi mahkûm olanlarin cezalarinin infazi, bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kisminin onda birini alacakliya ödemek zorundadir. Kalan kismini üç aylik sürenin bitiminden itibaren ikiser ay arayla on bes esit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlariyla ortadan kaldirilmasina karar verilir. Infazin durduruldugu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kisminin onda birinin ödenmedigi takdirde alacaklinin sikayeti üzerine mahkemece hükmün infazinin devamina karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemedigi takdirde ödemedigi bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemedigi takdirde alacaklinin sikayeti üzerine mahkemece hükmün infazinin devamina karar verilir.

(2) Hükmün infazinin durdurulmasi hâlinde ceza zamanasimi islemez.

(3) Bu madde uyarinca infazi durdurulan kisi hakkinda mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fikrasinin (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarinca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarinca verilecek tüm kararlar alacakliya teblig edilir.

(5) Bu madde uyarinca verilecek kararlara karsi itiraz kanun yoluna gidilebilir. Itirazin incelenmesinde Icra ve Iflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fikrasinda belirlenen itiraz usulü uygulanir.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.”

MADDE 50 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayili Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Kanununun 26 nci maddesinin onuncu fikrasinda yer alan “yüzde yirmi besini” ibaresi “yüzde otuz besini” seklinde degistirilmistir.

MADDE 51 – 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayili Dijital Hizmet Vergisi ile Bazi Kanunlarda ve 375 sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunun 52 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde yer alan “1/4/2020” ibaresi “1/1/2021” seklinde degistirilmistir.

GEÇICI MADDE 1 – (1) Covid-19 salgin hastaliginin ülkemizde görülmüs olmasi sebebiyle yargi alanindaki hak kayiplarinin önlenmesi amaciyla;

a) Dava açma, icra takibi baslatma, basvuru, sikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanasimi süreleri, hak düsürücü süreler ve zorunlu idari basvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkin dogumu, kullanimi veya sona ermesine iliskin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayili Idari Yargilama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diger kanunlarda taraflar bakimindan belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafindan tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlastirma kurumlarindaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayili Icra ve Iflas Kanunu ile takip hukukuna iliskin diger kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafindan tayin edilen süreler; nafaka alacaklarina iliskin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip islemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alinmasi, ihtiyati haciz kararlarinin icra ve infazina iliskin islemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdigi günü takip eden günden itibaren islemeye baslar. Durma süresinin basladigi tarih itibariyla, bitimine on bes gün ve daha az kalmis olan süreler, durma süresinin sona erdigi günü takip eden günden baslamak üzere on bes gün uzamis sayilir. Salginin devam etmesi halinde Cumhurbaskani durma süresini alti ayi geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme iliskin kapsami daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayimlanir.

(2) Asagidaki süreler bu maddenin kapsami disindadir:

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptirim ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanasimi süreleri.

b) 5271 sayili Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine iliskin süreler.

c) 6100 sayili Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan islemlere iliskin süreler.

(3) 2004 sayili Kanun ile takip hukukuna iliskin diger kanunlar kapsaminda;

a) Icra ve iflas daireleri tarafindan mal veya haklara iliskin olarak ilan edilmis olan satis gününün durma süresi içinde kalmasi halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksizin icra ve iflas dairelerince satis günü verilir. Bu durumda satis ilani sadece elektronik ortamda yapilir ve ilan için ücret alinmaz,

b) Durma süresi içinde rizaen yapilan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diger tarafin lehine olan islemlerin yapilmasini talep edebilir,

c) Konkordato mühletinin alacakli ve borçlu bakimindan sonuçlari, durma süresince devam eder,

ç) Icra ve iflas hizmetlerinin aksamamasi için gerekli olan diger tedbirler alinir.

(4) Durma süresince durusmalarin ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alinmasi gereken diger tüm tedbirler ile buna iliskin usul ve esaslari;

a) Yargitay ve Danistay bakimindan ilgili Baskanlar Kurulu,

b) Ilk derece adli ve idari yargi mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakimindan Hâkimler ve Savcilar Kurulu,

c) Adalet hizmetleri bakimindan Adalet Bakanligi,

belirler.”

GEÇICI MADDE 2 – (1) 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar isleyecek is yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözlesmesinin feshi ve tahliye sebebi olusturmaz.

MADDE 52 – (1) Bu Kanunun;

a) 2 nci, 15 inci ve 29 uncu maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde,

b) 16 nci ve 17 nci maddeleri 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde,

c) 33 üncü ve 34 üncü maddeleri 1/1/2021 tarihinde,

ç) 41 inci maddesi 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde,

d) 44 üncü ve 45 inci maddeleri yayimi tarihini takip eden ayin basinda,

e) 47 nci maddesi 2020 yili Nisan ayi ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayimi tarihinde,

f) Diger maddeleri yayimi tarihinde,

yürürlüge girer.

MADDE 53 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.

26/3/2020

 

 

 

 

 

7226 Sayili Kanun

Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii Isverenleri Sendikasi
Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbasi Sokak, No 40 34676 Üsküdar/Istanbul TÜRKIYE

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49

nem kurutmakoku gidermevaillant servisdemirdöküm servisforklift kiralamawebtasarımrover yedek parçateleviyon servis