Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem

Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem

"Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem" kitabı, Sendikamız tarafından 25-29 Eylül 2002 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenen ve kitapla aynı adı taşıyan seminerin notlarını içermekte ve iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; Prof. Dr. Metin KUTAL  "İş Güvencesi Yasası (No: 4773) Türk İş Mevzuatına Girerken Bazı Yorum ve Düşünceler", Prof. Dr. Haluk ERKUT "Verimlilik Ölçme Sistemleri ve Kişisel Performans Belirleme Kriterleri", Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU "AB Ülkelerinde İş Güvencesi Sistemi ve Üzerine Yorumlar", Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ "26 Haziran 2002 Tarihli İş Kanunu Tasarısının Bazı Hükümleri Üzerine", Prof. Dr. Devrim ULUCAN "AB Ülkelerinde Esnek Çalışma ve İş Kanunu Taslağında Yer Alan Esnek Çalışma Düzenlemeleri" başlıklı tebliğleri ile yer alırken, Prof. Dr. Toker DERELİ'nin konu ile ilgili yorumları bulunmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde ise, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Uluslar Arası Çalışma Sözleşmesi, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İş Güvencesi Yasası), İş Kanunu Tasarısı Kıdem Tazminat Fonu Kanunu Tasarısı ve gerekçeleri birlikte yer almaktadır.

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49