Yeni İş Yasası Semineri

Yeni İş Yasası Semineri
Sendikamız tarafından yayınına katkıda bulunulan bir diğer kitap ise "Yeni İş Yasası" kitabıdır.
İstanbul Ticaret Odası'nın 20-21 Mayıs 2004 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu "4857 Sayılı Yeni İş Yasası" seminerine konuşmacı olarak katılan Sendikamız Genel Sekreteri Av. Bekir Uzun' un sunmuş olduğu tebliğ "Yeni İş Yasası" adı altında kitap haline getirilmiştir.Kitapta yer alan başlıca konular şunlardır: İş Yasasının Temel Kavramları ve Kapsamı: İş Yasasının Temel Kavramları; İşçi Kavramı, İşveren, İşyeri ve İşletme, İş Yasasının Kapsamı, İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi, İş Sözleşmesinin Fesih Yolu ile Sona Ermesi, İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Özel Düzenlemeler, İş Güvencesi, İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri: Tarafların İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri; İşçinin Borçları, İşverenin Borçları, İşin Düzenlenmesi, Fazla Çalışma, Özellik Gösteren Çalışmalar, Yasadan Kaynaklanan Yükümlülükler, İdari Para Cezalarının Uygulanması.

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49