Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı
 

Ülke olarak, jeopolitik konumumuzun etkilerini ve küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlamanın yansımalarını çok yoğun biçimde hissettiğimiz bir dönemden geçiriyoruz. Dünyada ekonomik ve siyasal güç dengelerinin yeniden oluşturulmak istendiği bu süreçte, aynı zamanda çok büyük bir teknolojik dönüşüme tanıklık ediyoruz.

Dünya değişiyor… Nesnelerin interneti, yapay zekâ, yüksek teknolojili ürünler yaşam şekillerimizi ve iş yapış modellerimizi değiştirtiyor. Bu dönüşümün dışında kalamayız. Biliyoruz ki; ilerleyen dönemlerde teknolojik gelişimin hızı, boyutu ve etkileri daha da artacak. Bu değişime ayak uydurmak, ekonomimize yeni bir ivme kazandırmak, onu sürdürülebilir kılmak ve yeni iş modelleri oluşturmak açısından önemli olacaktır.

Uluslararası yaptırımlar, korumacı politikalar küresel ekonominin performansını sınırlarken, Türkiye ekonomisi de yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında daralmıştır. İç talep ve yatırımlarda yaşanan bu daralmaya karşılık, ihracatımız cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaşmıştır. İmalat sanayi toplam ihracatın %95’ini gerçekleştirerek dış ticaretin en önemli sektörü olmayı sürdürmüştür. 

Ülkemiz zorlu rekabet koşullarının geçerli olduğu, küresel ticaret kodlarının yeniden şekillendiği uluslararası piyasalarda gücünü artırmak ve daha fazla pay alabilmek için katma değeri yüksek üretim yapmak, ar-ge ve inovasyona geçerek dünya trendlerini takip etmek ve en önemlisi kendi markalı ürünlerini üretmek durumundadır. 

Günümüzde rekabetin dinamiği markalaşma üzerine kurulmuştur. Türkiye kendi markalarını yaratacak güce sahiptir. Sadece fason ürünler üreten değil, yurtdışında kendi marka mağazaları ile büyük hedefler koyan ve bunu başarabilen bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle sektörümüzün bu konudaki çabalarını ve başarısını görmezden gelemeyiz. Kendi yerel kaynakları ile üretim yapan seramik sektörü ülkemizin istihdam sağlayan, katma değer yaratan ve kendi markası ile ihraç edebilen sektörlerinin başında gelmektedir. 

Türkiye’nin markalaşma konusundaki çabaları dikkate değerdir. Dünyada başka bir örneği olmayan devlet destekli tek marka programı Turquality ile bu konuda fark yaratmaktadır. Turquality üye firmaların uluslararası ölçekteki iş yapma süreçleri ve faaliyetlerine önemli destekler vererek, bu alanda çok önemli bir görev üstlenmiştir. 

Son yıllarda marka ve endüstriyel tasarım başvurularında Avrupa’nın en çok başvuru yapan ilk üç ülkesi arasında yer almak, konuya ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Bu alanda firmalarımızın aksiyonlarını geliştirmeye başlamış olduğunu görmek memnuniyet vericidir. 

Ekonomik gelişmemizi hızlandırmak ve sürdürülebilir hale getirebilmek için Türkiye’den dünya markası çıkarmak hiç de uzak bir hedef olmamalı…

Gelişmekte olan ülkeler için ihracatın teşvik edilmesi son derece önemlidir. Biz sanayiciler, üzerimize düşeni yerine getirmek için yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyor, çözümün bir parçası olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Katma değer oluşturan, üreten ve istihdam oluşturan, ürettiğini sürdürülebilir kılmaya çalışan iş insanlarının yanında olmaya devam edeceğiz.  

Dünya ticaretine entegre olabilmek için uzun soluklu markalaşma stratejileri ile geleceğe hazırız. 
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49