Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı

Geçtiğimiz yılı tahminlerin üzerinde bir büyüme ile tamamlayan ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yakaladığı ihracat rakamları ile bu başarısını devam ettirecek gibi.

Dünya ekonomisinde yaşanan büyümeye bağlı olarak küresel ticaretin artmasını, özellikle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmeleri, dış ticaretimiz üzerindeki olumlu yansımalar olarak görmekteyiz. Afrika, Ortadoğu, Rusya İran gibi alternatif pazar arayışları ile ihracat hedeflerimizi daha yukarı çekmek adına ciddi çalışmalar söz konusu.

2018 yılında dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,7 olarak açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelindeki büyümenin devam edeceği görüşü ile beklentilerimizi yükseltmiştir.

Dünya ticaretinden daha fazla pay almak isteyen, yüksek teknolojilerle üreten, ihraç eden, istihdam yaratan bir Türkiye, aynı zamanda sürdürülebilir bir büyüme için yeni hedeflerine yoğunlaşmak, küresel rekabete uyum sağlayacak stratejiler geliştirmek ve ekonomi piyasalarındaki kırılganlıkları ile yüzleşmek zorundadır.

Türkiye ekonomisinin enflasyon, cari açık ve işsizlik gibi kırılganlıkları, jeopolitik riskleri vardır. Döviz kurlarında yaşanan yükselişlerin faizler üzerindeki etkileri ve iç talepteki daralma ile enflasyonun artış eğilimini sürdüreceği endişeleri taşımaktayız.

Cari açık devam ettiği sürece dışa bağımlılığımızın süreceğini söylemek, hiç de yanlış olmayacaktır. Sadece üretimle bunu aşamayız. Katma değerli üretim yaparak ithalatı baskılamak mümkün. Ekonominin daha rekabetçi, daha yenilikçi, daha yaratıcı hale getirilmesi ve kendi adımızı taşıyan markaların üretilmesi gerekiyor. Marka ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerine yönelmemiz bizi bu konuda bir adım daha öne taşıyacaktır.

Uluslararası standartlara uygun üretim ve yatırım yapmanın önemi her geçen gün artıyor. Uzun vadeli istikrar açısından ekonominin direncini artıracak, yatırım eğilimini yönetebilecek yapısal reformlara olan ihtiyaç ise önemini koruyor.

Yerli ve yabancı yatırım için güven ortamı oluşturulması konusunda yapılan çalışmaları göz ardı edemeyiz. 10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcılar açısından cazip bir yatırım yeri haline getirilmesini sağlayacak pek çok mevzuat ve idari düzenlemeyi öngören Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu bu açıdan anlamlıdır.   

Sendikamız faaliyetlerine gelince; başarı ile tamamlanan toplu sözleşme görüşmelerinin yanı sıra, çalışma hayatında meydana gelen değişiklikleri üyelerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Son olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında,  özellikle iş ilişkilerinde karşımıza çıkabilecek,  işe giriş aşamasından iş sözleşmesinin ifası ve sona erme süreçlerine kadar kanunun dikkate almamız gereken yönleri kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır.

Sendika olarak gerek faaliyette bulunduğumuz sektörlerde, gerek toplumumuzun her alanında sosyal diyaloğa ve toplumsal refaha katkıda bulunmaya, ekonomik değer yaratmaya devam edeceğiz.
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49