Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı

Ülke olarak son bir kaç yıldır önemli iç ve dış olaylar karşısında çok kararlı bir şekilde mücadele veriyoruz. Bu mücadele sürecinde toplum olarak demokrasi geleneğimize hep sahip çıktık.  Ekonomik anlamda tam performans çalışarak önemli gelişmeler kaydettik.

24 Haziran’da yeni cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına giderek vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Milletimizin seçimlere gösterdiği katılım oranı, kendi iradesini sandığa yansıtmak konusunda ne kadar istekli ve sorumluluk sahibi olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Seçim sürecinin özgür ve demokratik bir ortamda, sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi hem bölge ülkeleri hem de dünya ülkelerine Türkiye’nin bir kez daha binlerce yıllık devlet geleneğini göstermesi adına da sevindiricidir. Aynı zamanda toplum olarak sosyal standartları olan, refah seviyesi yüksek, demokratik bir hukuk devletinde yaşamak için bir demokrasi sınavını daha başarı ile vermiş olduk.

Biliyoruz ki hiçbir ekonomik başarı, kalıcı ve sürdürülebilir bir demokrasi olmadan sağlanamaz, hukuk devleti olmadan üretim ve istihdam yaratmaktan, yabancı yatırımı çekmekten bahsedilemez…

Artık bizler için önemli olan, seçim sonuçlarının devletimiz ve milletimiz için hayırlı olması ve bundan sonra ülkemizi birlik ve beraberlik içinde demokratik, ekonomik, sosyal ve küresel alanlarda güçlendirecek reformlara odaklanmaktır. Hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ilerlemek için önümüze bakacağız. Beklentimiz bir an evvel kendi aksiyonlarımızı oluşturarak hedefe yürümek; üretim ve istihdam yaratmak.

Önümüzdeki belirsizliklerin sona erdiğini düşünerek yolumuza devam etmek, yeni mecralara doğru yol almak, kalıcı bir güven ortamı ile yabancı yatırımcıların yeniden ilgi odağı olmak istiyoruz.

Küreselleşmenin hız kazandığı, rekabetin acımasızca yapıldığı yeni dünya düzeninde ülke olarak elimizi güçlendirecek adımların önü açık. Sorunlarımızı biliyoruz; bu yönde kat edilecek önemli mesafelerimiz var. Teknolojide çok önemli gelişmeler yaşanıyor, Dijital Çağ olarak da adlandırılan Dördüncü Sanayi Devrimi bütün dünyayı etkisi altına almışken, bizim bu değişime ayak uydurmamız kaçınılmaz. Hatta bu değişimi yönetebilecek insan kaynağını yetiştirebildiğimiz ölçüde, etkilerini çok daha geniş çapta hissedeceğimize inanıyoruz.

Öncelikle gelişmekte olan bir ülke olarak sosyal sermayemizi iyi yönetebilmeliyiz. Ancak Türkiye’nin istihdam, enflasyon, gelir dağılımı gibi temel ekonomik verileri, az gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmekte.

Gelişmiş ülkelerde güçlü olan sosyal sermaye, ekonomik büyümeyi tetiklerken, az gelişmiş ülkelerin sosyal yapılarından kaynaklanan geleneksel toplum anlayışı, geniş aile düzeni, gelir kaynaklarının yetersizliği, ucuz işçilik, kayıt dışı gibi nedenler çocuk işçiliğini teşvik eder niteliktedir. Son derece olumsuz koşullarda emeği sömürülen, okul sıralarından alınan, merdiven altı işyerlerinde, kırsal alanlarda, sokaklarda çalıştırılan çocuklarla aslında hepimizin geleceği çalınmaktadır.

Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil!

21. yüzyılın gereklerine ve çağdaş toplum anlayışına uygun olmayan yaklaşımlar, başta çocuklarımız olmak üzere hepimizi son derece rahatsız ediyor…

Çocuk işçiliği ile mücadelede duyarlılığı artırmak adına yürürlüğe giren Başbakanlık genelgesi ile birlikte, 2018 yılının Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı olarak ilan edilmesi konunun önemini gözler önüne sermektedir. Bu konuda üzerimize düşen önemli sorumluluklarımız var.  Dergimizin bu sayısında da ele aldığımız gibi çocuk işçiliği ile mücadele konusunda asla tavizkar olamayız.

Geleceğimizin sermayesi olan çocuklarımızı iyi yetiştirmek, onlara iyi bir eğitim sağlamak geleceğe yapılan en büyük yatırımdır.

Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz ve her alanda gerek beşeri-sosyal, gerekse ekonomik anlamda yeni yatırımlarımıza devam etmekte kararlıyız. Birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğu aşacağımızı biliyoruz.
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49