Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı

Artık hayal ettiklerimiz gerçek oluyor. Dünyayı robotların yönetmesi bir filmin karesi değil, günlük yaşamımızın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi 4.0 olarak nitelendirilen, bu yeni evrede hayatımızda bir çok şeyin çok hızlı ve radikal olarak değişeceği kaçınılmaz.

Bilişim teknolojilerinde gelinen son noktada tek tek makineleri yöneten bilgisayarlar yerine tek bilgisayardan kendi kendini yönetebilen akıllı fabrikaların dönemine tanıklık ediyoruz. Yapay zeka ile donatılan robotların üretim alanlarını yönetmesi, üretimin daha verimli, hızlı, aynı zamanda maliyeti azaltıcı ve rekabeti artırıcı özellikler sunması ile daha optimal sonuçlar alınması öngörülüyor.

Ürün kalite kontrolü yapıp, üretim sürecindeki hataları daha hızlı tespit ederek katma değeri yüksek üretim yapılabilecek bu tesislerde, değişen ve özelleşen taleplere cevap verilebilecek üretim yapabilmek mümkün olacak.

3D yazıcılar, sensörler, yeni yazılım-donanım sistemleri, düşük maliyetli, az kaynak kullanan ve yüksek güvenlikle çalışan makineler bu dönemin yeni oyuncuları.  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelinen son noktada internetin varlığı hayal gücümüzün sınırlarını zorluyor. Dünyanın her yerinden makinelere internetle bağlanılarak, ürün yönetiminin her aşamasında yer alınabildiğini, çoklu paydaşlara ulaşılabildiğini, zaman ve mesafe kavramının ortadan kalktığını görüyoruz.

Gelecek akıllı üretim sistemleri, dijitalleşme ve teknoloji üzerine kurgulanırken, 2020 yılında yaklaşık 30 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı tahmin edilmekte.

Almanya’nın önderlik ettiği bu devrimin dalgaları gelişmiş ülkelerde kendine uygulama alanları buldu, birçok şirket 4. sanayi devrimi olarak görülen bu süreci benimseyerek yatırım çalışmalarına başladı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler içinse bu akıllı üretim sistemleri büyük fırsatlar sunuyor.

Bütün dünyanın sanayinin 4. evresini konuştuğu, geleneksel üretim anlayışının yerini tamamen dijital teknolojilere bıraktığı bu dönemi bizlerin de çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yeniliklere ve değişime açık olmalıyız. Çağımızın gerektirdiği her türlü yeni gelişmeyi yakından takip etmek, küresel ölçekte dünya ile yarışabilmek ve rekabet koşullarını yakalamak açısından son derece önemli bir konu.

Emek-yoğun sanayi tipinden biran evvel uzaklaşarak, üretimde yüksek katma değeri yakalayan,  çevreye saygılı, kişisel tercihleri baz alan ve daha esnek, teknolojik ve akıllı üretim yöntemleri ile bu sanayi devriminin bir parçası olmak durumundayız.

Sendikal faaliyetlerimize gelince iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz seminer son derece başarılı geçmiştir.

Bu alanda hızlı ama doğru adımlar atılması açısından, tecrübelerin ve bilginin paylaşılmasının, farkındalığın artırılmasının,  ne kadar önemli olduğunu gördük.

Ayrıca toplu iş sözleşmesi yapılan işletmelerin teşvik edilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını son derece olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. Hem örgütlü bir toplum olmanın gururu hem de işletmelerde çalışma barışının oluşması, aynı zamanda haksız rekabetin önlenmesi açısından son derece faydalı bir girişim olarak görüyoruz.

 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49