Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı
 

2018, Türkiye’de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Siyasi ve politik pek çok gelişmenin yanı sıra, ekonomi alanında da hızlı ve yoğun değişimleri beraberinde getirdi.  

Dünyada, küresel ölçekte ekonomik sıkıntılar yaşanırken, ülkemizde de döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, enflasyonun çift hanelere çıkması, iç talepte yaşanan sert daralma, yabancı sermaye girişinin azalması gibi olumsuz gelişmeler ekonomik ortamı etkisi altına aldı. 7,4’lük rekor büyümenin ardından zor bir yıl geçirdik.

Küresel ticarette rekabet giderek artarken, alıştığımız rekabet kurallarının değişmekte olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda teknoloji, dijitalleşme, inovasyon ve eğitimin ön plana çıktığı çok hızlı bir dönüşüme tanıklık ediyoruz.

Endüstri 4.0 dünyada iş yapış şekillerini değiştiriyor. Daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli bir dönüşüme işaret ediyor. Bizler için de her koşulda bu dönüşümün bir parçası olmak kaçınılmaz görünüyor.

Sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme için ihracat performansının arttırılmasında sanayiciler olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Dış ticaret politikalarının, ülkelerin kalkınma ve büyüme süreçlerindeki rolünü son derece önemsiyoruz.  

İnşaat malzemeleri üreticilerinin yılın ilk on ayında yaptıkları ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaşmış,  bu alanda yeni bir başarıya daha imza atılmıştır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen biz de sektör olarak bu başarıya katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu gelişmeler ışığında Endüstri 4.0’ın istihdam üzerine etkisini ayrı bir başlık altında değerlendirmekte fayda görüyoruz.  Dijitalleşme-yapay zeka gibi unsurların insanları edilgen kılacağı endişesi yaşanıyor. Yaygın olan bu kanının aksine sanayide dönüşüm sürecinin yeni meslekler ve yeni iş modelleri üzerinde olumlu yönde etki yaratacağını öngörüyoruz.

Bu sayımızda da yer verdiğimiz gibi; mevcut işgücünün yetkinliklerinin geliştirilmesi ve stratejik işgücü planlaması yapılması kritik önem arz etmektedir.

Sendikal faaliyetlerimize de kısaca değinirsek; 2019 yılında birçok işyerimiz için yeni dönem toplu iş sözleşmelerini imzalayacağız. Bu dönemde, endüstri ilişkilerimizin ve işyerlerimizin devamlılığını, işçilerimizin ihtiyaçlarını ve refahını dikkate alarak, ortak bir paydada, herkes için fayda yaratabilme çabasındayız.

Ekonomik kalkınmanın belirleyici unsurlarından biri olarak, çalışma barışının önemine inanıyor, bu anlamda çalışanlarımızla her platformda sosyal diyaloğumuzu devam ettiriyor, tüm iletişim kaynaklarımızı açık tutuyoruz.

Bir yılı daha geride bırakırken, yeni yılın ülkemizde ve dünyamızda, barışı ve huzuru pekiştirmesini diliyoruz.
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49