Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı
 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde durması gereken ekonomik ve toplumsal sorunların başında ekonomik istikrar ve istihdam gelmektedir.

Ülkemizin ekonomik yapısını incelediğimizde, son dönemdeki dalgalanmaların da etkisiyle istihdam sorunu öncelikli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkmakta, işsizlik oranları yükselerek devam etmektedir.

Nüfusumuzun %12,29’luk gibi önemli bir bölümünü oluşturan engellilerin yaşamış olduğu istihdam sorunu ise ülkemizin önemli sosyal sorunlarının başında yer almaktadır.  Çalışma hayatına katılmak isteyen engellilerin birçoğunun yeterli eğitim olanaklarına erişememesi, mesleki yeterliliğe sahip olmaması işgücü piyasalarına geçişlerini güçleştirmekte; sosyal hayattan kopmalarına, başkalarına muhtaç halde yaşamalarına neden olmaktadır. Oysaki engellilerin işgücüne katılmaları, toplumda sosyal dengelerin kurulması, refahın paylaşılması açısından gözardı edemeyeceğimiz önceliklerimiz arasındadır.

Engellilere fırsat eşitliğinin sağlanması, insanca yaşama imkânı yaratılması güçlü bir sosyal devlet anlayışının gereğidir. Engelli eğitim ve istihdamının teşvik edilmesi, sosyal güvenlik hakkına sahip olması herkes gibi çalışma ve sosyalleşme haklarının sağlanması ve bu yönde önüne çıkan engellerin kaldırılmasını kamu-özel sektör işbirliği içerisinde paylaşılabilecek sorumluluklarımız olarak düşünüyoruz.

İstihdam konusunda yaşanan problemleri çözmek adına, engellilere yönelik olarak istihdam fırsatlarının artırılması, iş analizlerinin yapılması, işyerlerinin erişilebilir olması ve yardım temelli politikalardan vazgeçilerek, eşit haklara sahip, hak temelli yaklaşımın benimsenmesi ve işyerlerine yönelik olarak denetim mekanizmalarının arttırılması için sosyal taraflara önemli görevler düşüyor. Engellilerin istihdama erişmesi için yapılan birçok yasal düzenleme ile birlikte önemli proje ve çalışmalar yürütülmektedir. İşletmelere getirilen kota zorunluluğunun yanısıra korumalı işyerleri, vergi indirimleri gibi destek ve teşviklerle çözüme yönelik yenilikler ve değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan iyileştirme ve düzenlemeleri engellilerin topluma entegre olmaları açısından önemli buluyor ama yeterli bulmuyoruz.

Engelli istihdamını, sadece iş imkânları yaratılarak çözümlenebilecek bir sorun olarak değerlendirmek yerine engellilerin önündeki engelleri kaldırarak onlara yol açmanın daha kalıcı ve köklü çözümler üreteceğine inanıyoruz. Her türlü eğitim imkânları ile birlikte eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi, toplumsal ve çevresel erişebilirlik imkânlarının sağlanması, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları bu yönde atılacak önemli adımlardır.

Yetenekleri ve ilgi odakları doğrultusunda yapılan yönlendirmeler ve uygun eğitimlerle mesleki beceriler kazandırılması halinde son derece başarılı oldukları bilinmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda sanat, spor, iş dünyası başta olmak üzere birçok alanda ülkemizi başarı ile temsil etmiş engelli insanımız bulunmaktadır.

Teknolojinin getirdiği yenilikler, yapay zekâ donanımlı akıllı teknolojiler, yeni iş modelleri ile birlikte engelli istihdamında da belirleyici role sahip olacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojileri çalışma hayatını kolaylaştırmakta, bilgisayar, tablet, telefon ve internet kullanımı giderek artmakta, yaşam kalitesinin artırılması yönünde de son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmak ve işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak adına onlara destek vermeye devam ediyoruz. 
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49