Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı

2018 yılında ülkemizin yönetim modelinde önemli bir değişime şahit olduk. Halk oylaması ile Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yaptık. Temennimiz bu değişimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasıdır.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren piyasalarda yaşanan daralma, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve enflasyonun yükselmesi karşısında ekonomi yönetiminin aldığı ve alacağı önlemlerin piyasalar tarafından olumlu algılanması ve güven ortamının hızlıca tekrar inşa edilmesini beklemekteyiz.

Türkiye’de ki 2008 krizi ardından yaklaşık 10 yıldır alt yapı yatırımları, inşaat ve tüketim ile sağlanan güçlü büyümenin, daha çok dış borç ile finanse edilmesinin özel sektör üzerinde yarattığı sancılar, artan kurlar ile daha artmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme, ancak rekabet gücü yüksek endüstrilere yatırım ve uluslararası pazarda etkin oyuncu olabilmek, ölçek ekonomilerinde üretim yapmak ve yüksek katma değerli ürünler ile mümkündür.

Tüm sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümü öncelik listelerine almaları, büyüme stratejisini ve yatırım planlarını katma değerli ürünler üzerine kurgulamaları ve borç-öz sermaye dengelerini sağlıklı yönetmeleri önümüzdeki dönemde her zamandan daha önemli olacaktır.

Açıklanan yeni ekonomik program ile ekonomi içindeki tüm paydaşlara çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme ve sağlıklı bir gelecek için yerli kaynakların kullanımı, tasarruf ve bu tasarrufların yatırımlara dönüşmesi, enflasyon ile mücadele, cari açığın azaltılması, finansal istikrarın sağlanması, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi yönündeki etkin çalışmalar belirleyici olacaktır.

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, ithalata bağımlılığın azaltılması ve ihracatın artırılmasına yönelik önlemler istihdama katkı sağlaması açısından kritik önem arz etmektedir.

Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir, gücünü kendinden alan yapısı ile bu zorlu süreci başarı ile atlatacaktır.

Bizler de içinde bulunduğumuz sektörün temsilcileri olarak yüksek katma değerli yatırımlarımızla her geçen gün artan istihdam ve ihracatımızla ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49