Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı
 

Yeni heyecanlar ve beklentiler ile bir yıla daha başlıyoruz. 2019 yılı ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada da değişim ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu.  Dünyada yükselen korumacı politikaların, ekonomik belirsizliklerin ve risklerin yaşandığı bu süreçte, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerini endişe ile takip ettik. 

Enflasyon, yüksek işsizlik oranı ve teknolojinin getirdiği yıkıcı etkilerine rağmen duraksamadan yatırımlarımızı hayata geçirmeyi sürdürdük. Ekonomi yönetiminin aldığı destekleyici politikalar ile iş süreçlerimizde katma değer yaratmaya ve tüm iş alanlarımızda istihdam sağlamaya devam ettik.

Dünyanın büyük bir hızla değiştiği bu dönemde, değişimin bir parçası olmak zorundayız. Rekabetin yeni oyuncularla şekillendiği küresel ticarete ayak uydurmak, gereken teknolojik dönüşümü sağlamak, sanayi üzerindeki maliyetleri en aza indirmek, ancak yenilikçi ve doğru stratejiler ile mümkün olacaktır.

Türkiye ekonomisi enerjide yüzde 75 oranında dışa bağımlı bir ekonomidir.  Enerji yoğun bir sektör olarak, enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki ağır etkisini yakından hissediyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli parametrelerinden biri olan enerji kaynaklarının, yerli ve alternatif kaynaklarla birlikte aktif ve planlı bir şekilde kullanılması, üretime dönüştürülmesi konusunda yapılacak her türlü çalışmanın içinde olmak istiyoruz.

Ekonomik faaliyetlerin temel girdisi ve itici gücü olan enerji, ekonomik refah düzeyinin en önemli belirleyicilerindendir. Bir ekonominin gelişebilmesi ve bu gelişmenin uzun süreli ve sürdürülebilir olması; ihtiyaç duyulan enerjinin yeterli miktarda, en az maliyetle, güvenilir bir şekilde ve çevreye en az negatif etki bırakan yöntemlerle temin edilebilmesine bağlıdır.

Dışa bağımlı bir ekonomi ile makroekonomik dengelerin bozulması ve ekonominin daha kırılgan olması kaçınılmazdır. 2023 yılında 2 katına çıkması beklenen enerji talebini başta sanayide kullanılmak üzere, tüm tüketicilere kaliteli, güvenilir ve düşük maliyetlerle ulaştıracak bir ekosistem ihtiyacı ciddi öneme sahiptir.

Gelecek; sürdürülebilir, rekabetçi ve çevreye duyarlı bir enerji politikası üzerine kurgulanırken, enerji kaynaklarının kullanımı uluslararası politikaların belirleyicisi durumundadır. Üretimin en önemli girdisi olarak enerji ihtiyacının karşılanamaması, yakın gelecekte ekonomik ve sosyal açıdan karşımıza çıkabilecek en kritik sorunların başında gözükmektedir.

Ülkemizde de kaynakların verimli ve etkin kullanması için önemli adımlar atılmış, kamu kuruluşları ile birlikte özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) hazırlanmıştır. Uygulanacak plan kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile birincil enerji tüketiminde 2023 yılına kadar yüzde 14 oranında tasarruf edilmesi öngörülmüştür.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile belirlenen hedefler, ülkemizin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen vergi teşvikleri ve devlet destekleri enerji verimliliğini artırma politikaları adına çok önemlidir. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teşvik edici politikalar hem şirketlerin ihracat rekabet gücünü arttıracak hem de ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacaktır.  

2020 yılı da kolay bir yıl olmayacak… Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde, üretimde ileri teknolojilerin kullanıldığı, katma değerli ve ihracat odaklı bir büyüme modeli ile yol haritamızı belirlemeliyiz.

Yeni yılın tüm ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.
 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49