Atalay Gümrah

Atalay Gümrah

Başyazı

2017 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bu dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 5.1 büyüme kaydetmesi son derece sevindirici ve cesaret verici bir gelişmedir. 

G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra, Endonezya ile birlikte üçüncü en yüksek büyüme ile Türkiye, küresel ortalamaların üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu olumlu performansa, başta Türkiye’nin bir numaralı ihraç pazarı olan AB ülkeleri olmak üzere, küresel arka plandan gelen destek de muhakkaktır.

2016 yılı ülkemiz açısından son derece zor bir yıl oldu,  tüm bu olumuz koşullara rağmen, milletimizin milli birlik ve beraberlik duygusu ile demokrasisine sahip çıkması gurur vericidir. Hükümetimiz tarafından ivedilikle sağlanan teşvik ve tedbir paketleri ile iç dinamiklerin harekete geçirilmesi, endüstrinin önceliklendirilmesi, ekonomimize değer katmıştır. Yerinde ve zamanında gelen mali destekle sağlanan bu büyümenin, yalnızca tüketim kaynaklı değil, yatırım, üretim ve net ihracat katkılı olması ayrıca dikkat çekicidir.

Türkiye genç nüfusu ile her yıl yeni istihdam yaratmak,  bunun için de büyümek ve üretmek zorunda olan bir ülke. Hayata geçirilen uygulamalar arasında; üretim reform paketinin getirdiği yenilikler, geçici vergi indirimleri, üretim ve istihdama yönelik teşvikler, sanayiciler arasında oldukça olumlu karşılanmıştır. Özellikle Üretim Reform Paketi ile birlikte, sanayi işletmelerinden alınan TRT payının kaldırılması, hafta sonu çalışmaları için alınan izinlerin lağvedilmesi, özel endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin düzenlemeler, yapılan yatırımlarda yatırım maliyetlerinin azaltılması ve bunlara yönelik vergi indirimi gibi düzenlemeler sanayinin ve sanayicinin üzerindeki yükleri önemli ölçüde azaltır niteliktedir.

Aynı şekilde Kredi Garanti Fonu’nca sağlanan kolay erişilebilir finansman imkânları ile yaklaşık 330 bin firmaya 200 milyar doları aşkın kaynak kullandırılması anlamlıdır. Ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan, 1 milyon 736 bin kişiye istihdam sağlayan, 50 binin üzerinde fabrikanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgeleri’ne bu fon ile zor bir dönemi atlatma imkânı sağlanmıştır. Fonda kalan yaklaşık 50 milyar liralık kaynağın ise sadece yatırım ve ihracat koşulu ile verilecek olması, ekonomik kalkınmada atılacak adımlar hakkında bizlere önemli ipuçları vermektedir.

2017 yılının ikinci yarısında da bu büyümenin devam edeceğine inanıyoruz.

Özel sektörün, kamu destek ve teşvikleri ile sergilediği bu performansını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi, ekonomimizin yapısal dönüşümünü hızlandıracaktır.

Bu güçlü seyrin sürdürülebilir kılınması için yatırımlarda ve güven ortamında istikrarın devamlılığı ön koşuldur. Bizlerin beklentisi ve inancı da bu yöndedir.

 

 

Atalay GÜMRAH

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49