Makaleler

YIL

SAYI

 KONU

 YAZAR

 

2019

121

İşletmesel Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi

 

Av.A.Buğra AYDIN,Av.Nurhak ÖZER,Stj.Av.Nursu YAZKAN

2019

121

Küresel Ticaret Savaşlarının Ekonomi Politiği

 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL

2019

121

Ytong Gürültü Bariyeri İle Çevresel Gürültünün Azaltılmasına Yönelik Çözümler

 

Mimar Zeynep Çelik

2019

121

Şirketlerin Tacir Olmasına Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar

 

Mustafa YAVUZ

2019

121

TİCARET SAVAŞLARI: Genel Değerlendirme

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

2019

121

Korumacılığın Tetiklediği Ticaret Savaşları Türkiye İçin İtici Güç Olabilir

 

Serdar KESKİN

2019

120

Endüstri 4.0’ın İstihdam Paradoksu

 

Doç.Dr. Zümrüt ECEVİT SATI

2019

120

Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasına Yansımaları

 

Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL

2019

120

Kısa Çalışma Hukuki Niteliği ve Koşulları

 

Prof. Dr. E. Murat ENGİN

2019

120

Endüstri 4.0, Üretimin Değişen Yapisi ve İş Hukuku

 

Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENISEY

2019

120

Denkleştirme Esasına Göre Çalışma

 

Av.A.Buğra AYDIN, Av.Nurhak ÖZER, Stj.Av.Elif AYAR

2018

119

2018 Yılında İş Kanunu Yönünden Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2018

119

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı Kapsamında İşveren Yükümlülükleri

 

Lütfi İNCİROĞLU

2018

118

İşçinin İşyerinden Ayrıldıktan Sonra Rekabet Etmeme Yükümlülüğü

 

Av. A. Buğra AYDIN,Stj. Av. Rojin Dilber AKYOL

2018

119

Küresel Ekonomik Gelişmeler Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ne İfade Ediyor?

 

Arda TUNCA

2018

118

Şiddetli Maddi Yoksunlukta Çocukların Oranı

 

Doç.Dr.Gökçe UYSAL - Yazgı GENÇ

2018

118

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

 

Av.A.Buğra AYDIN - Stj.Av.Nurhak ÖZER

2018

118

2018 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı

 

Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK,Ali İhsan Burak DUR,Ali Kemal NURDOĞAN

2018

118

İflastan Kurtulabilmek İçin Konkordato Talep Edebilmesi

 

Mustafa YAVUZ

2018

118

Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Bakanlığımızca Yürütülen Çalışmalar

 

Şeref KAZANCI

2018

118

Çocuk İşçiliğinin Temel Nedenlerinden Biri Yoksulluktur

 

Dr. Iraz Öykü SOYALP

2018

117

BIM – Yapı Bilgi Modellemesi

 

Derleyen; Mimar Zeynep ÇELİK

2018

117

Çalışma Hayatında Kadın

 

Prof. Dr. Canan ÇETİN

2018

117

İmalat Sanayinde Atıkların Kullanımı

 

Kumru RENDE,Ece Gizem ÇAKMAK,Tuğba DOĞAN,Şeyma KARAHAN

2018

117

Genel Hatlarıyla Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

 

Dr. M. Ertan YARDIM

2018

117

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarının Çözüme Kavuşturulması

 

Av.Buğra AYDIN - Av.Melikşah DUMAN

2018

116

İklim Değişikliği Sürecinde Paris Anlaşması’nın Rolü ve Türkye’nin Konumu

 

Ece Gizem ÇAKMAK,Tuğba DOĞAN , Bilgin HİLMİOĞLU

2018

116

Londra Yangını Türkiye’ye ders olacak mı?

 

İnş. Yük. Müh. Koray UĞURLU

2018

116

İş Mahkemeleri Kanunu İle Çalışma Yaşamında Getirilen Değişiklikler

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2018

116

İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi İçin Verdiği Rızanın Hukuki Değeri

 

Yrd.Doç.Dr. K. Ahmet SEVİMLİ

2017

115

Hizmet Akdiyle Çalışanlarda Sosyal Sigorta Primi Uygulaması

 

Boray UĞRAŞ

2017

115

Deprem Risk Algısı

 

Doç. Dr. Seda Kundak

2017

115

Ticaret Hukukunda İşverene Sağlanan Haklar ve Korumalar

 

Mustafa YAVUZ

2017

114

Dördüncü Sanayi Devrimi Kamu Perspektifi

 

Faruk Özlü

2017

114

İşçinin Yıllık İzin Hakkı ve İşverenin İspat Yükümlülüğü

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2017

114

Sanayi 4.0 Devrimi İnceleme:Kavramlar, Küresel Gelişmeler ve Türkiye

 

Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat / Oktay Zihni Fırat

2017

114

Endüstri 4.0 ile Endüstri, "Data" "Design" ve "Digital" Kavramları Üzerine

 

Cengiz Ultav

2017

113

Türkiye’de Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde Enerji Verimliliğinin Değerlendirilmesi

 

Prof. Dr. Durmuş Kaya

2017

113

Sanayide Enerji Yönetimi ve Yönetişimi

 

Prof. Dr. A. Beril Tuğrul

2017

113

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş SSG Fabrikası Enerji Verimliliği Çalışmaları

 

İhsan Oyman Erhan Madan

2017

113

İlave İstihdam İçin İşverenlerimiz Desteklenecek

 

Mehmet Ali Özkan

2017

113

TS En ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı ve Enerji Verimliliğinde Uygulanan Teşvikler

 

Şerif Çetindağ

2017

113

Enerji Verimliliğinin Temel Taşları

 

Enes Akgün

2016

112

Sosyal Güvenlik ve Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları

 

Prof. Dr. Yusuf ALPER

2016

112

Devlet Katkılı Süreçte Bireysel Emeklilik Sisteminin Performansı

 

Doç. Dr. Suat UĞUR

2016

112

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Son Gelişmeler

 

Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

2016

112

Son Gelişmeler Doğrultusubda Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergilendirilmesi

 

Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR

2016

112

Fazla Çalışmaların Aylık Ücret İçinde Olduğunun Kararlaştırılması

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2016

111

Seramik Sektörünün Bir Marka Yaratma Atılımını Gerçekleştirmesi Lazım

 

Müfit ÜLKE

2016

111

Türkiye’de Bir Yapı Yasası Yok

 

F. Fethi HİNGİNAR

2016

111

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

 

Cumhur Sinan Özdemir

2016

111

SGK Uygulamaları Ekseninde Yurtiçi ve Yurtdışı Borçlanmaların Genel Esasları

 

Boray Uğraş

2016

110

Hattat Halim Efendi’nin Harf Devrimi Öncesi ve Sonrası Grafik Çalışmaları

 

Şinasi ACAR

2016

110

Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum

 

Esra ÖZPINAR-Yasemin Satır ÇİLİNGİR-Ayşe Taşöz DÜŞÜNDERE

2016

110

İŞKUR Değişiyor, Çünkü Türkiye ve Dünya Değişiyor…

 

Muammer COŞKUN

2016

110

Türkiye’de İşsizlik Sorununa Genel Bir Bakış

 

Prof. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK

2015

110

İnovasyon & Stratejik Rekabet Üstünlüğü

 

Yrd. Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN

2016

109

Türkiye’nin Yüzde 92’si Deprem Riski Altındaki Kentlerde Yaşıyor

 

Gökhan EREL

2016

109

Yalın Yönetim İlkeleri

 

Prof. Dr. Canan ÇETİN

2016

109

İşçinin Sık Rapor Alması ve İs Sözleşmesinin Feshi

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2015

108

İnovasyon & Stratejik Rekabet Üstünlüğü

 

Yrd. Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN

2015

108

İnovasyon Rekabet Gücü Elde Etmeyi Daha da Önemlisi Bunu Sürdürmeyi Sağlar

 

Yrd. Doç. Dr. Sema YİĞİT

2015

108

Vitra İnovasyon Merkezi’nde, Her Yıl 50’ye Yakın ArGe Projesi Gerçekleştiriliyor

 

Boğaç ŞİMŞİR

2015

108

İnovasyon: Hedeflere Giden Yol

 

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

2015

107

Türkiye’nin Ekonomik Dengeleri

 

Prof. Dr. Zafer TUNCA

2015

107

Türkiye’nin Sorunları Çözümsüz Değildir, Hiçbir Şekilde Karamsarlığa Kapılmamalıyız

 

Prof. Dr. Osman ALTUĞ

2015

107

İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi

 

Prof. Dr. Ergin ARIOĞLU

2015

106

Seramik Sağlık Gereçleri Sektöründe Güncel Mesleki Eğitim Mevzuatı ve Uygulama

 

Şerif ÇETİNDAĞ

2015

106

Toplu İş Sözleşmesinden Doğan İşçi Alacağına İlişkin Hak Uyuşmazlığının Çözümü

 

Doç.Dr. Mehmet Nusret BEDÜK

2015

106

Soma ve Ermenek’te Meydana Gelen Kazalar Büyük Endüstriyel Kaza Sayılmakta Mıdır?

 

Boray UĞRAŞ

2015

105

Türkçe Okuma Yazma Öğrenmek Açısından Arap Ve Latin Alfabelerinin Karşılaştırılması

 

Şinasi ACAR

2015

105

Dünya Kadınlar Gününe Özel İş Kanununa Göre Kadın İşçilerin Hakları

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2015

105

İşyerinde Psikolojik Taciz (MOBBING)

 

Yrd. Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ KUTSAL

2014

104

Türkiye'de Göçmen İşçiler Sorunu

 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

2014

104

Yabancıların Çalışma İzinleri

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2014

104

Yabancı Çalışanların Sigortalılıklarında Uygulanacak Mevzuatın Belirlenmesi

 

Sadık Sözer ÇİZMECİ

2014

104

Kum Saatleri

 

Şinasi ACAR

2014

103

Türkiye Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 2014 Yılı ve Sonrası

 

Prof. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL

2014

103

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Geçerlilik Koşulları ve Muvazaa İddiası

 

Av. Püren KUNT

2014

103

Küresel Ekonomideki Gelişmelerin Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri

 

Prof. Dr. Zafer TUNCA - Arda TUNCA

2014

102

Mesleki Eğitimin Önemi, Ulusal Yeterlilik Sisteminin Esasları, Amacı, İstihdam ve Ekonomiye Katkısı

 

Bayram AKBAŞ

2014

102

SOMA ve "Mış" Gibi Oyunu

 

Av. Dr. Murat ÖZVERİ

2014

102

Mesleki ve Teknik Eğitim: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Doç. Dr. Oktay ADIGÜZEL

2014

102

Türkiye'de Asıl Sorun; İşsizlik Değil, Mesleksizlik ve Nitelikli Personel Eksikliği Sorunudur!

 

Azize GÖKMEN

2014

102

Meslek Eğitimi ve Mesleki Yeterlilik Sistemi

 

Nesrin SERİN

2014

101

Şifa Tasları

 

Şinasi ACAR

2014

101

Çalışma Hakkı Açısından Kadınlar Eşit Vatandaşlar Mıdır?

 

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

2014

101

Kadınların Yüzde 49,4'ü Kadın Olmanın İş Hayatında Bir Dezavantaj Olduğunu Düşünüyor

 

Burcu ÖZÇELİK SÖZER

2014

101

Kadınlarım İstihdamı: Evet, Ama Nasıl?

 

İdil SOYSEÇKİN

2014

101

Türkiye'yi Kadınlar Büyütebilir mi?

 

Güneş A. IŞIK

2013

100

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve iş Sözleşmesinin Feshi

 

Av. Püren KUNT

2013

100

"Kıdem Tazminatı Fonu" Yerine "Kıdem Tazminatı Garanti Fonu" Oluşturmalıdır

 

Av. Bekir UZUN

2013

99

Aktif İstihdam Politikaları

 

Yrd. Doç. Dr. Engin SANAL

2013

99

Türkiye'de Eğitimli Genç İşsizliğinin Çözümünde Bir Alternatif Olarak Staj: Özellikleri ve Sosyal Boyutu

 

Prof. Dr. İnci Kayhan KUZGUN

2013

99

Nitelikli İşgücü Sorununa İŞKUR'dan Çözüm

 

Muammer ÇOŞKUN

2013

98

Osmanlı Kılıçları

 

Şinasi ACAR

2013

98

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destekleri

 

Fatih YÜLEK

2013

98

Ülkemizde Eğitim ve Ar-Ge İçin Ayrılan Bütçeyi Her Yıl Ciddi Oranlarda Arttırıyoruz

 

Nihat ERGÜN

2013

98

AR-GE Teşvikleri

 

Emre KARTALOĞLU

2013

97

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri

 

Öğr. Gör. Dr. Fatih YILMAZ

2013

97

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na Genel Bakış

 

Halil POLAT

2013

97

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uygulamaları Hakkında Tespitler

 

Şerif ÇETİNDAĞ

2012

96

6356 sayılı Kanun Türk Çalışma Hayatının Sorunlarına Köklü Çözüm Getirmkeyi Amaçlamaktadır.

 

Faruk ÇELİK

2012

96

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Baraj Düzenlemesi

 

Dr. Naci Önsal

2012

96

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun Getirdiği Yenilikler

 

Doç Dr. Talat CANBOLAT

2012

95

Depreme Karşı Güvenli Yapılar

 

Koray UĞURLU

2012

95

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır

 

Erdoğan BAYRAKTAR

2012

95

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulaması

 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

2012

95

Asır Öncesi Planlanan Bir Uydukent Projesi

 

Şinasi ACAR

2012

94

Müteferrika Öncesinde Osmanlı'da Matbaa

 

Şinasi ACAR

2012

94

Güvenceli Esneklik Kavramı ve Türkiye'de Güvenceli Esneklik Kavramının Yorumlanması

 

Prof. Dr. İnci Kayhan KUZGUN

2012

93

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Dünya Ligine

 

Yahya ARIKAN

2012

93

Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

 

Murat DEMİRKOL

2012

93

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticaret Şirketleri ve Özellikle Anonim ŞirketlerHakkında Yenilikler

 

Emre UZUN

2011

92

Deprem İle Yüzleşme Zamanı

 

Tayfun KAHRAMAN

2011

92

Şehirler, Afetler ve İnsanlar

 

Yrd. Doç. Dr. Seda KUNDAK

2011

92

Hafif Yapılar Hayat Kurtarır

 

Nuri ERTOKAT

2011

92

Deprem ve Barınma Hakkı

 

Cihan Uzunçarşılı BAYSAL

2011

92

Kentsel Dönüşüm, Küresel Kentler ve İnşaat Sektörünün Parlayan Yıldızı

 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

2011

91

Son Bulunan Nişan Taşları

 

Şinasi ACAR

2011

91

Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi

 

Şerif ÇETİNDAĞ

2011

90

Saatçi Eflaki Dede

 

Şinasi ACAR

2011

90

6111 Sayılı (Torb) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirlen Değişiklikler 2

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2011

89

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2011

89

6111 Sayılı Kanunla İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Doç Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

2011

89

Çalışma Hayatında Değişim

 

Prof. Dr. Ömer DİNÇER

2011

89

Bütün Yönleriyle "Vergi Barışı"

 

Yahya ARIKAN

2010

88

Arakiyeci İbrahim Ağa Camii

 

Şinasi ACAR

2010

88

Türkiye'de Artan Genç İşsizliği

 

M.Engin SANAL

2010

88

Türkiye'de İşsizlik Sorunu

 

C.Tanıl KÜÇÜK

2010

87

Ytong Masif Çatılar

 

Tolga ÖZTOPRAK

2010

87

Çalışma Hayatında Engelliler

 

Şükrü BOYRAZ

2010

87

Özürlülerin İstihdama Katılımı

 

Muammer ÇOŞKUN

2010

87

Türkiye'de Özürlü İş Gücünün Ücret Karşılığı İstihdamında Politika Değişikli KatılımıHizmetleri

 

Doç. Dr. İnci Kayhan KUZGUN

2010

87

Ülkemizde Engellilerin İstihdama KatılımıHizmetleri

 

Selma Aliye KAVAF

2010

86

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Tarihsel Gelişimi ve Mevzuattaki Güncel Durum

 

Şerif ÇETİNDAĞ

2010

86

Risk Değerlendirmesi'nde Yöntem Tartışması

 

Öğr.Gör.Dr. Fatih YILMAZ

2010

86

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü

 

Dr. M. Celal MESTÇİOĞLU

2010

86

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 

Dr. Rana GÜVEN, PhD.

2010

86

İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu

 

Yrd.Doç.Dr.Gaye Burcu YILDIZ

2010

85

Türkiye'de Kadınların Ekonomik ve Sosyol Olanaklardan Yararlanmaları Düşüktür

 

Aysun SAYIN

2010

85

Kadınların İstihdama Katılımı ve Yaşanan Sorunlar

 

Lütfi İNCİROĞLU

2010

85

5951 Sayılı "Torba Kanun" Neler Getirdi

 

Ömer BENOKAN

2010

85

Kadınlar İçin Daha Çok İnsan Yakışır İş İmkanı!

 

Özge Berber-AĞTAŞ

2010

85

İş Hukukumuzda Kadının Adı Var!

 

Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

2009

84

Türkiye'de İşsizlik Sorunun Boyutları ve Çözüm Önerileri

 

Doç Dr. Hüseyin M. YÜCEOL

2009

84

Türkiye Ekonomisinde Kriz ve İstihdam Sorunu

 

Prof. Zafer TUNCA

2009

84

İşsizliğin Artması, Hem Ekonomiye Hem de, Topluma Zarar Vermektedir

 

C.Tanıl Küçük

2009

84

Geçtiğimiz Bir Yıl İçinde İşsizliğe Karşı Verilen Mücadele

 

Namık Ata

2009

83

Küresel Karbon Salımları ve Küresel Karbon Ticareti

 

Ahmet Cangüzel TANER

2009

83

Türkiye'nin Enerji Politikaları

 

Emin KORAMAZ

2009

83

Türkiye'nin Enerji Kaynakları Çok Zengin

 

Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR

2009

83

Enerjide Etkin ve Güçlü Bir Türkiye

 

Taner YILDIZ

2009

83

Depremden Kaçarken, Yangına ve Enerji Kaybına Yenik Düşmeyin

 

Nuri ERTOKAT

2009

82

Türkiye Krizi Nasıl Aşabiliri?

 

Doç. Dr. M.Mustafa ERDOĞDU

2009

82

Küresel Krizin Ekonomik ve Sosyal Boyutu

 

Nihat ERGÜN

2009

82

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

 

Ömer BENOKAN

2009

81

Tüketici Hakları ve Kriz

 

Turhan ÇAKAR

2009

81

Krizin Sebebi Ne Olursa Olsun Krizden Doğrudan Etkilenenler Çalışanlar Oldu

 

Tibet EĞRİOĞLU

2009

81

Krizler, Esneklik ve İş Yasaları

Doç. Dr. H.İbrahim SARIOĞLU

2009

81

Her Yönüyle Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2009

81

Ekonomik Krizden En Çok Etkilenen Alan İstihdamdır

 

Faruk ÇELİK

2008

80

Türkiye Düşük Kur, Yüksek Faiz Modelinden Vazgeçmiştir

 

Prof. Dr. Osman ALTUĞ

2008

79

Global Kriz ve Düzenleme Kuramı...

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

2008

79

Küresel Finansal Piyasalardaki Krizin ,Türkiye Ekonomisine ve Sanayiimize Etkileri

 

Tanıl KÜÇÜK

2008

78

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi

Ömer BENOKAN

2008

77

İşyerinde Küçüklere Yönelik Şiddet

 

Doç.Dr. Kadriye BAKIRCI

2008

77

Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış

 

Yrd. Doç. Dr. M. Engin SANAL

2008

77

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri'ne Ulaşabiliyor mu?

 

Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMİR

2008

77

Türkiye-AB İlişkileri ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Rolü

 

Prof.Dr. Haluk KABAALİOĞLU

2007

76

Sanayi Politikası, Rekabeti, İstihdamı, İhracatı, Yüksek Katma Değeri Artırıcı Anlamda Yeniden Yapılandırılacak

 

Zafer ÇAĞLAYAN

2007

76

Bir Ekonomiyi Teşvik Etmek İçin Yapılması Gereken En Önemli Şey İstikrarlı Makro Dengeleri Kurmaktır

 

Prof. Dr. Merih PAYA

2007

76

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi

 

Nehir Akşirin BORLUK

2007

76

Hammaddeden Yaşam Kalitesine Ekoloji

 

İnş. Müh. Lebriz AKDENİZ

2007

75

Dış Denge, Gelişme ve İstihdam

 

Prof. Dr. Zafer TUNCA

2007

75

Uluslararası İşbirliğini Artırmadıkça, İnovasyonu Yakalayamayız

 

Leyla ARSAN

2007

75

Türkiye'de AR–GE ve İnşaat Sektöründeki Yeri

 

Prof.Dr.Müh.Ergin ARIOĞLU

2007

74

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

 

Bayram AKBAŞ

2007

74

Mesleki Yeterlilik ve Sektörel Gelişim

 

Doç. Dr. Murat ERDAL

2007

74

Ege Seramik Personel Politikaları

 

İlyas YALÇIN

2007

74

İş Sağlığı Güvenliği'nde Karar Verici Konum

 

Prof.Dr. A.Gürhan FİŞEK

2007

74

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meselesinde Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı

 

Başak TUĞSAVUL

2007

73

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Cafer YILMAZ

2007

73

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı

 

Doç.Dr.Kadriye BAKIRCI

2007

73

Fırsat Eşitliği AB Açısından Ne İfade Ediyor ?

 

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ŞAHİN

2006

72

Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri

 

Osman PEPE

2006

72

Çevre Kirliliği ve Çevre Yönetimi

Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR

2006

72

Çevre Sorunları, Türkiye ve Gelecek

 

Burçak KARAMAN UYSAL

2006

72

Sanayi Atıkları Tüm Sanayi Kuruluşları İçin İstenmeyen Bir Yan Üründür ve Yönetimin Sorunlarından Bir Tanesidir

 

Aslı KONAÇ

2006

71

Çalışma Yaşamında Psikolojik Bir Dram: MOBBİNG

 

Prof. Dr. Pınar TINAZ

2006

71

Küresel Kapitalizm ve Kriz...

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ŞAHİN

2006

71

Yapılarda "Tek Katmanlı Duvar" Çözümü: YTONG

 

Serdar ÜNSAL

2006

70

Sosyal Güvenlik Reformu

Murat BAŞESGİOĞLU

2006

70

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme

 

Prof. Dr. Ali GÜZEL

2006

70

Sosyal Güvenlik Perspektifi

 

Kemal KILIÇDAROĞLU

2006

70

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Tarihsel Bir Hatası: 182 Sayılı Sözleşme'nin 3 üncü Maddesi

 

Doç.Dr. Kadriye BAKIRCI

2006

69

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

 

Nimet ÇUBUKÇU

2006

69

Erkek Egemen Toplum ve Kadın İstihdamı

 

Doç. Dr. Şemsa ÖZAR

2006

69

Türkiye'de Kadının Konumu ve AB

 

Meltem KURTSAN

2006

69

Küreselleşmenin Gizil Gücü

Prof.Dr. Türkel MİNİBAŞ

2006

69

Uzun Vadeli Sorunlar Pahasına, Kısa Vadeli Parıltılar Yaratılıyor

 

Prof.Dr. İzzettin ÖNDER

2005

68

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı

 

Av. Bekir UZUN

2005

68

Son 3 Yıllık Dönemde 18.2 Milyar ABD Doları Tutarında Özelleştirme Uygulaması Gerçekleştirilmiştir

 

Metin KİLCİ

2005

68

Ekonomide Devletin Yeri

Prof.Dr. F. Nuray ALTUĞ

2005

68

Türkiye'de Ytong Kullanımı 1 milyon m³'ü Aştı

 

Nabi Özdemir

2005

67

Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi

 

Erdoğan BAYRAKTAR

2005

67

Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler gayrimenkul Sektörünü Doğrudan Etkiledi

 

Haluk SUR

2005

67

Konut Sektöründe Canlılık Artarak Devam Edecek

 

Sedar ÜNSAL

2005

67

Deprem Bölgelerinde Hafif Kagir Duvar Malzemelerinin Kullanılmasının Önemi*

 

Dr.-Ing. Detleff SCHERMER

2005

66

4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışma Süresi ve Bu Sürenin Günlere Bölünmesi

 

Doç.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

2005

66

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği

 

Prof.Dr. Feridun ÇILI - Yrd.Doç.Dr.H. BÜYÜKTAŞKIN - Dr. H. SESİGÜR

2005

66

Yapılarda Mineral Esaslı Hafif Dış ve İç Cephe Sıva Uygulamaları

 

Kadir ERTORUN

2005

65

Ekonomik ve Sosyal Sorunlarımızı Çözebilmek İçin Kesintisiz Bir Şekilde Büyümek Zorundayız

 

Tanıl KÜÇÜK

2005

65

Sosyal Güvenlik Reformu

Murat BAŞESGİOĞLU

2005

65

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine

 

Doç.Dr. Ömer EKMEKÇİ

2005

65

Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağına Özel Sağlık Sigortaları Açısından Bir Bakış

 

Dr. Kaspar ZAKARYAN

2005

65

Ankara Tabip Odası'nın Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Görüşleri

 

Ankara Tabip Odası

2005

65

Avrupa Birliği Ve Ülkemizde Tüketici Hakları

 

Av. Ali ER

2004

64

Uygulamadan Beklenen Hesap Kolaylığı Sağlamasıdır

 

Prof.Dr. Zafer TUNCA

2004

64

"Yeni Türk Lirasına Geçiş' de" Türk Muhasebe Sisteminde Olası Sorunlar

 

Hüseyin FIRAT

2004

64

Yeni Dönem – Yeni Türk Lirası

Murat GÜRBÜZ

2004

63

Gündemde Yine Asgari Ücret

İsmail BAYER

2004

62

Mesleki Eğitimde İşletmelerin ve Eğitim Kurumlarının Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Hasip KURT

2004

62

CE İşareti, Tüketici Açısından Bir Güvenlik Kartı, Uluslar arası Ticaret Açısından da Bir Ürün Pasaportu Görevini Görmektedir

 

Doç.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

2004

62

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

 

Asım DİNÇ

2004

62

CE İşareti ve Türkiye

Leyla Tunç YELTİN

2004

62

FAB-TEK Bina Teknolojisi

 

Dr. Murat ŞENER - Boğaçhan DÜNDARALP

2004

61

Bireysel Emeklilik Sistemi

Mesut ÖĞÜTGEN

2004

61

Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi Üçüncü Ayak Emeklilik Olarak Uluslar arası Literatürde Yer Almaktadır

 

Selda KORKMAZ

2004

61

Genel Hatları İle Bireysel Emeklilik

 

Dr. Fuat BAYRAM

2003

60

Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye'de Yeni Para Birimi'ne Geçiş (YTL)

 

Prof.Dr. Osman ALTUĞ

2003

60

4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler (II)

 

Dr. Faruk ACAR

2003

59

4857 Sayılı İş Kanunu

Av. Bekir UZUN

2003

59

Ön Yargılarımızın Kurbanı Olmayalım....

 

Prof.Dr. Canan ÇETİN

2003

59

Betonarme Prefabrike Yapılarda İleri Teknoloji Kullanımı: Ardgermeli Birleşimler ve Sismik Yapı Yalıtımı

 

Dr. Murat ŞENER

2003

58

İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkileri

 

Yrd.Doç.Dr. M.Engin SANAL

2003

58

Eczacıbaşı Vitra İnsan Kaynakları Uygulamaları

 

Erhan ARPAÇ

2003

58

İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları

 

Bülent DEMİRER

2003

58

"Personel ve İdari İşler"den "İnsan Kaynakları Yönetimi"ne Geçiş

 

Fahrettin KAZAK

2003

57

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde yapılan Yeni Çalışmalar

 

Nuri ERTOKAT

2003

57

Tüketicinin İhtiyaçlarına Yanıt Verecek, Çağdaş Normlarda Bir Yasa

 

Mehmet SEVİM

2003

57

4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler

 

Dr. Faruk ACAR

2003

57

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

Av. Şükran EROĞLU

2002

56

Çocuk Emeğinin Sömürüsü ve Çocuk Hakları

 

Av. Seda AKÇO

2002

56

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bugün Bozuk Bir Zemindedir

 

Prof.Dr. Erol MANİSALI

2002

56

Türkiye'de Siyasetin Birincil Değil, Tek Önceliği Ekonomi Olmalıdır

 

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU

2002

56

Ekonomimiz Kırılgan Yapısını Korumaktadır

 

Tanıl KÜÇÜK

2002

55

AR-GE Göstergeleri Üzerinde Uluslararası Karşılaştırmalı İstatistiksel Bir İnceleme

 

Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU

2002

55

Çelik Yapılarda Ytong

Cenk BAŞEĞMEZ

2002

54

İş Kanunu Ön Tasarısı

Av. Bekir UZUN

2002

54

İş ile İlgili Hareket Sistemi Hastalıkları

Prof.Dr. Emel ÖZCAN - Prof.Dr. Hilmi SABUNCU

2002

54

Kazaları Azaltmak İstiyorsak Sektörün "Genel Verimliliği" nin Yükseltilmesi Gerekmektedir

 

Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU

2002

54

Özel İstihdam Bürolarının Artan Önemi ve Buna Neden Olan Etkenler

 

Yrd.Doç.Dr. M.Engin SANAL

2002

53

Kadın İşgücü, Erkek İşgücüne Göre Büyük Bir Ekonomik Kayıpla Karşı Karşıyadır

 

Prof.Dr. Necla PUR

2002

53

İstanbul; Deprem ve Çaresi

 

Prof.Dr. Ahmet ERCAN

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49