09.06.2016 tarih ve 094 sayılı Genelge

29 Mayıs 2016 tarihli ve 29726 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış olup, bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Anılan yönetmelik ile 12.5.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin;

 

-          “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102. maddesi ile

 

-          “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 108. maddesinde birçok değişiklik yapılmış,

 

-          Söz konusu değişiklikler için de yönetmeliğinin 3. maddesinde farklı yürürlük tarihleri kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49