40 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ile İlgili Yükümlülükleri - 09.06.2016 tarih ve 095 sayılı Genelge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ekte bir örneğine yer verilen 26 Mayıs 2016 tarihli basın bülteninde, 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu ile ilgili yükümlülüklerin ve cezai müeyyidelerin ertelenmesine ilişkin kanun değişikliğinin Başbakanlığa gönderildiği ifade edilmektedir.

Açıklamada; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişinin önemli kısmının mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaması nedeniyle çalışma hayatında sıkıntılara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın talimatıyla, özellikle inşaat sektöründe yoğun bir çalışmanın bulunduğu bu dönemde sektörün olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun sektöre daha iyi anlatılıp iş hayatında farkındalık oluşturularak işyerlerinin faaliyetlerinin devamının sağlanması, işçilerin istihdam sorunu yaşamaması ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için söz konusu yükümlülüklerin ve cezai müeyyidelerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin kanun değişikliği hazırlandığı vurgulanmıştır.

 

 

 

 

 

40 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ile İlgili Yükümlülükleri - 09.06.2016 tarih ve 095 sayılı Genelge

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49