Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Ekte bir örneği sunulan ve 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu yönetmelik ile;

- 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işçilere yapılan her türlü ödemenin bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunluluğuna tabi olan işyerleri için kabul edilen en az 10 işçi çalıştırma kriteri “en az 5 işçi” olarak,

- 953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a tabi çalışan gazeteciler ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi çalışan gemi adamlarına yapılan her türlü ödemenin bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu kapsamındaki işyerleri için getirilen en az on işçi çalıştırma kriteri de “en az beş” olarak değiştirilmiştir.


Ek:  Yönetmelik

 

 

 

 

 

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49