65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 6704 Sayılı Kanun

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de “6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ekte bir örneği sunulan söz konusu kanun ile birçok kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler ise aşağıdaki gibidir:

- İşçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebileceğine ilişkin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/3. maddesi; “tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir” şeklinde değiştirilmiştir. (md.16)

- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 28/7. maddesi değiştirilerek; sendika ve konfederasyonlara nakit mevcutlarının yüzde onunu aşmamak şartıyla ve Yönetim Kurulu kararı ile şehit yakınları ve gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmelerine olanak sağlayan düzenleme yapılmıştır. (md.26)

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na ilave edilen ek madde ile; sosyal yardımdan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının işe başlatıldığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanması kabul edilmiş, Bakanlar Kurulu’na da bu süreyi bir yıl uzatma yetkisi tanınmıştır. (md.11)

 

Ek: 6704 Sayılı Kanun

 

 

 

 

 

 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 6704 Sayılı Kanun

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49