Mali Tatil Hakkında Duyuru

Sayı:   099                                   

Tarih:  28.06.2016

Konu:  Mali Tatil Hakkında Duyuru

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından “Mali Tatil Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır.

 

Duyurunun bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Duyuruda;

 

-          5604 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 6. fıkrasındaki, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari sürelerdeki ilave yedi günlük süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “beş gün” olarak değiştirilmiştir . Dolayısıyla 21 - 27 Temmuz tarihleri arasına tekabül eden yükümlülükler bakımından 27 Temmuz tarihinin 25 Temmuz tarihi olarak düzenlendiği;

 

-          Bu nedenle mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarihin 25 Temmuz tarihi olduğu; 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiğinin kabul edileceği;

 

-          Öte yandan son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağına ilişkin hüküm değiştirilmediğinden, söz konusu hükme istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7 nci gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğunun kabul edileceği;

 

-          Bu itibarla, son verilme tarihi 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan mali tatil kapsamına giren bildirimler bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 Temmuz Çarşamba günü, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sona ereceği ;

 

belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

Mali Tatil Hakkında Duyuru

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49