Kıdem Tazminatı

Sayı:   101                                   

Tarih:  12.07.2016

Konu:  Kıdem Tazminatı Tavanının Hesaplanması

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan 04.07.2016 tarihli Genelge’de 01.07.2016 - 31.12.2016 döneminde geçerli olmak üzere (0,093259), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,4598) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı ile diğer bilgelere aşağıda yer verilmiştir.

I.    KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01 Temmuz 2016’dan geçerli)

    (1500 göst. + 8000 Ek göst.)

x

0,093259 k.sayı

=

885,9605

    (1500 göst. + 8000 Ek göst.)

x

0,093259 k.sayı x %215

=

1904,815075

    1000 tab.ayl.göst.

x

1,4598 tab.ayl.k.sayı

=

1459,8

    500 kıd.göst.

x

0,093259 k.sayı

=

46,6295

 

 

 

 

4.297,21.- TL/Yıl

II.   ÇOCUK ZAMMI (01 Temmuz 2016’dan geçerli)

6111 Sayılı Kanunun 117.maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun’un 202.maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle 25.02.2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

- 0-6 yaş grubu (72 ay dahil)

:

500 göst. x 0,093259 k.sayı

=

46,63.- TL/Ay

- 6 yaş üzeri

:

250 göst. x 0,093259 k.sayı

=

23,31.- TL/Ay

 

 

 

 

 

III.  AİLE YARDIMI (01 Temmuz 2016’dan geçerli)

2134 göst.

x

0,093259 k.sayı

=

199,01.- TL/Ay

 

Not: Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

                       

 

 

 

 

 

Kıdem Tazminatı

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49