İş Ekipmanlarının Kullanımı

Sayı:   106                                   

Tarih:  03.08.2016

Konu:  İş Ekipmanlarının Kullanımı

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yazımız ekinde bir örneği bulunan söz konusu yönetmelik 24 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İşbu Yönetmelik ile 25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda;

 

-          Teknik öğretmenlerin de periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi olarak yetkilendirilmesi,  periyodik kontrol raporlarında 25 Nisan 2017’ye kadar kayıt numarası aranmaması,

-          Periyodik kontrolleri yapacak kişilerin bildirimi yükümlülüğünün 25 Nisan 2017’ye kadar ertelenmesi,

-          Periyodik kontrol kriterlerinin basınçlı kaplar ve tesisatlar ile kaldırma ve iletme ekipmanları için yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.

 

 

Ek: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 

 

 

İş Ekipmanlarının Kullanımı

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49