669 sy. KHK

Sayı:   108                                   

Tarih:  03.08.2016

Konu:  669 sy. KHK

 

 

31 Temmuz 2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’den bir örnek yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

Söz konusu KHK’nin 4. maddesinde Olağanüstü halin devamı süresince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı; bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği” hüküm altına alınmıştır.

 

 

Ek:  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

 

 

 

 

669 sy. KHK

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49