Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar

Sayı:   111                                  

Tarih:  18.08.2016

Konu:  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar

 

 

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile;

 

-          Perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte,

 

-          Bu kapsamda mağaza markalı ürün satışı, kampanyalı satış, alışveriş festivali, sürekli indirimli satışlar, raf tahsisi, yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin vali veya Bakanlık tarafından belirlenmesi konuları ele alınmakta,

 

-          Ayrıca Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki görev, yetki ve sorumlulukları hükme bağlanmaktadır.

 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde uygulamaya geçiş hükümleri ise özel olarak kaleme alınmıştır.

 

 

Ek:   Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik

 

 

 

 

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49