Uluslararası İşgücü Kanunu

Sayı:   112                                  

Tarih:  18.08.2016

Konu:  Uluslararası İşgücü Kanunu

 

 

13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete'de 6735 sayılı "Uluslararası İşgücü Kanunu" yayımlanmıştır.

 

Anılan Kanun yayımı tarihinde (13.08.2016) yürürlüğe girmiş ve 27.02.2003 tarihli ve

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'u yürürlükten kaldırmıştır.

 

Bu Kanun; Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye'de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılara ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacaktır.

 

Söz konusu Kanun uyarınca hazırlanan bilgi notu, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

 

Ekler:

1.   Uluslararası İşgücü Kanunu

2.   Bilgi Notu

 

 

 

 

 

Uluslararası İşgücü Kanunu

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49