6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Sayı:   113                                  

Tarih:  18.08.2016

Konu:  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 

 

19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu kanun ile;

 

-          Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,

-          Askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları,

-          Gümrük vergileri, 

-       Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, asgari işçilikten kaynaklanan prim borçları, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları

ile

-          Bu alacaklar ve cezalara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılmaktadır. 

Yapılandırmalar, 30 Haziran 2016 da dahil olmak üzere, bu tarihten önceki dönemi kapsamaktadır.

6736 sayılı Kanun ve bu kapsamda hazırlanan bilgi notu, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

                                                                                                                              

Ekler: 1. 6736 sayılı Kanun Metni

   2. Bilgi Notu

 

 

 

 

 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49