Kurum Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

Sayı:   114                                  

Tarih:  25.08.2016

Konu:  Kurum Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

 

 

İlgi       : 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında

              19.08.2016 tarihli ve 113 sayılı yazımız.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından “Kurum Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması” konulu 2016/18 sayılı Genelge hazırlanmıştır. (Ek-1)

 

Genelge’de; söz konusu kanun uyarınca sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Genelge ekinde bulunan başvuru formunun doldurularak e-sigorta yoluyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunulması gerektiği belirtilmiş ve uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

 

Ek:  2016/18 sayılı Genelge

 

 

 

 

 

Kurum Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49