Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Sayı:  117                                 

Tarih:  26.08.2016

Konu:  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasında “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Ustalık Belgelerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Ulusal Yeterliliklere Uygunluğuna İlişkin Tablo” yayımlanmış olup, bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Malumunuz olduğu üzere, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ile 24 Mart 2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğler (Sıra No: 2015/1 ve 2016/1)” ile toplamda 48 meslek için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bahse konu her iki tebliğin “Belge Zorunluluğu” başlıklı 3. maddesinin 2. fıkrasında “5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.” ifadesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ifadeye göre çalışanlar sahip oldukları mesleki ve teknik ortaöğretim diplomaları ya da ustalık belgelerine uygun alanlarda istihdam edildiklerinde ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgesi almak zorunlulukları bulunmamaktadır.

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim diplomasına ya da ustalık belgesine sahip kişilerin hangi mesleklerde çalışabileceklerine ilişkin sübjektif yorumları ortadan kaldırmak amacıyla MYK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekli tablo hazırlanarak Kurum web sayfasında yayımlanmıştır.

 

Anılan tablonun dipnotunda “Tablo, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu  Ek Madde 1 kapsamında İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacak bölüm/alan/dalları ihtiva etmektedir. Farklı mevzuatlar kapsamında getirilen yükümlülükler bu kapsamda değerlendirilemez.” ibaresi yazılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen çerçevede, ekli tablo ile MYK belge zorunluluğu getirilen 48 meslek için, İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacak bölüm, alan ve dallar tespit edilmektedir.

 

Sonuç olarak, çalışanların sahip oldukları mesleki ve teknik orta öğretim diplomaları veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenen ustalık belgeleri söz konusu tabloda bildirilen ilgili bölüm, alan ve dallar arasında bulunuyor ise, kişinin o meslek için ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Ek:  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Ustalık Belgelerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Ulusal Yeterliliklere Uygunluğuna İlişkin Tablo

 

 

 

 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49