Türkiye Varlık Fonu Yönetimi

Sayı:   121

Tarih:   6 Eylül 2016

Konu:   Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

26 Ağustos 2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de 6741 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kanun ile sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulması öngörülmektedir.

 

Anılan şirket başbakanlığa bağlı olarak, özel hukuk hükümlerine tabi olacak, en az beş kişiden oluşacak, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür başbakan tarafından atanacaktır.

 

Kanuna ilişkin TİSK tarafından hazırlanan bilgi notu ve kanunun tam metni yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

 

Ekler:   1.    6741 sayılı Kanun

2.    Bilgi Notu

 

 

 

 

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49