İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi

Sayı:   125

Tarih:   22.09.2016

Konu:   İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan “İşverenlere Önemle Duyurulur” başlıklı duyuru metninden bir örnek yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

Söz konusu duyuruda;

 

-         Sigortalıların bildirimlerinin işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarının aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona erenlerin işten ayrılışlarının işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Kurum’a gönderilmekte olduğu,

 

-         Aylık prim ve hizmet belgelerinin tekrar işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini elektronik ortamda görememesi nedeniyle 2013 yılı Ağustos ayından itibaren bir önceki ay verilen aylık prim ve hizmet belgesi kayıtlarının işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi ile kontrol edilerek mutabakatsız kayıtların listelerinin e-bildirge programının “Mesajlarım” menüsünden işverenlere gösterilmesinin sağlandığı,

 

-         2016 yılı Eylül ayından itibaren e-bildirge ile aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi sırasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirdikleri işe giriş ve işten ayrılış tarihleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile elektronik ortamda sorgulanacak işe giriş ve işten ayrılış tarihi olmayan kayıtlar ile uyumsuz kayıtlar işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri düzeltilmediği ya da işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi girişi yapılmadığı sürece e-bildirge yoluyla alınmayacağı;

 

-         İşverenlerin sigortalı ile ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verip vermediklerini e-sigorta programı içinde yer alan “İşe giriş görüntüleme” ve “İşten ayrılış görüntüleme” menüleri ile kontrol edilebilecekleri belirtilmiştir.

 

 

Ek:    “İşverenlere Önemle Duyurulur” başlıklı duyuru”

 

 

 

 

 

İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49