SGK Genelgede Değişiklik

Sayı:  130

Tarih:  27.09.2016

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından  “2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik” konulu, 2016-20 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Ekte bir örneği sunulan genelge ile; 5510 sayılı Kanun’un 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişen maddeleri dikkate alınarak, 22.2.2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge’de yapılan değişiklikler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

 

Genelge kapsamında özetle;

 

-            Derneklerde çalışanların sigortalılığı, belediye başkan yardımcılarının sigortalılığı, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek lisesi veya yükseköğrenimleri sırasında staj yapanlar, 2547 sayılı Kanun’a tabi çalışan öğrenciler ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler başta olmak özel nitelik taşıyan bazı sigortalılar hakkında yapılacak işlemlere yönelik açıklamalara yer verilmiş,

 

-            İşe giriş ve işten ayrılma işlemleri hakkında düzenlemeler yapılmış, 

 

-            Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülke vatandaşlarından ülkemizde çalışma izni alarak çalışanların (4/b) kapsamındaki sigortalılıkları hakkında açıklama yapılmış,

 

-            Gelir veya aylık almakta iken çalışmaya başlayanlar, isteğe bağlı sigortalılık şartları ve sigortalı sayılanlar, Kanun’un 41. maddesine göre yapılacak borçlanmalar ile primini kendi ödeyen sigortalılara ilişkin eksik alınan tutarlar konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

Ek:    2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 2016-20 sayılı Genelge

 

 

 

 

 

SGK Genelgede Değişiklik

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49