Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayı: 131

Tarih: 27.09.2016

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 21 Eylül 2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir

 

Ekte bir örneği bulunan söz konusu yönetmelik ile 10 Eylül 2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin çevre izin ve lisansına tabi işletmeleri düzenleyen "Ek-1" ve "Ek-2" bölümleri ile geçici faaliyet belgesi için istenen bilgi ve belgeleri düzenleyen "Ek-3B" ve "Ek-3C" bölümlerinde değişiklik yapılmaktadır.  

 

 

Ek:    Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 

 

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49