Özel İstihdam Büroları

Tarih:  14.10.2016

Sayı:  133

 

 

Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan “Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” 11 Ekim 2016 tarihli ve 29854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Bir örneği yazımız ekinde bulunan söz konusu yönetmelik ile özel istihdam bürolarının kuruluş ve faaliyetleri ile incelenmesi, kontrolü, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. (Ek-1)

 

4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan anılan yönetmelik; 6715 sayılı Kanun ile yasal statüye kavuşan özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi ile özel istihdam bürolarının faaliyetlerine dair değişiklikler içermektedir. 

 

Yönetmeliğin 31. maddesi uyarınca 19 Mart 2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu kapsamda TİSK tarafından hazırlanan Bilgi Notu da yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır. (Ek-2)

 

 

Ekler:

1.       Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

2.       Bilgi Notu

 

 

 

 

 

Özel İstihdam Büroları

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49