6736 sy. Kanun SGK Prim ve İdari Para Cezası

Tarih   :   14.10.2016

Sayı     :   134

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Dairesi Başkanlığı tarafından “6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve idari para cezası borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi” konulu 2016-22 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Yazımız ekinde bir örneği sunulan söz konusu Genelge ile;

-          6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uyarınca 2016-18 sayılı Genelge’nin çıkarıldığı, ancak SGK borçlarını yapılandırma hakkından yeterince yararlanılamadığı ve mağduriyetler yaşandığı,

-          Bu nedenle 6736 sayılı Kanun kapsamında 31.10.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

a.      SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,

b.      Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi / belgelerden,

c.       Mahkeme kararlarından

kaynaklanan prim borçlarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para cezalarının ise 31.12.2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir.

-          Ayrıca kapsama giren prim ve idari para cezası borçlarına ilişkin 2016-18 sayılı Genelge’de yer alan işlemlerin yukarıda belirtilen hüküm dikkate alınmak ve değerlendirilmek suretiyle uygulanması gerektiği, öte yandan, bahse konu Genelge’nin “5.1 (a)” bölümünün birinci paragrafında geçen “19.08.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil)” ibaresinin 19.08.2016 tarihine kadar (bu tarih hariç) şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.

 

 

 

Ek:   2016-22 sayılı Genelge

 

 

 

 

 

6736 sy. Kanun SGK Prim ve İdari Para Cezası

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49