Gelir Vergisi Genel Tebliği

Tarih :   14.10.2016

Sayı :   137

 

 

 

 

2 Ekim 2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de  Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) ” yayımlanmıştır.

 

Ekte bir örneği bulunan Genel Tebliğ; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 22, 23 ve 25. maddelerinde yapılan değişiklikler ile 193 sayılı Kanun’un mülga 33. maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının ücretlerine ilişkin indirim uygulamasına yönelik hususları düzenlemektedir.

 

 

 

Ek:  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

 

 

 

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49