6736 Sy. Kanun Bakanlar Kurulu Karalı

 

Tarih :   26 Ekim 2016

Sayı :    138

Konu :   6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

 

 

201616/9385 sayılı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;

 

-              6736 sayılı Kanun'da yer alan başvuru süreleri, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası ile 6. maddesi hükmü saklı kalmak üzere, kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar;

 

-              6736 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi ise, söz konusu kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay süre ile uzatılmıştır. 

 

 

Ek: Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

 

 

6736 Sy. Kanun Bakanlar Kurulu Karalı

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49