294 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

Tarih      :  31.10.2016

No          : 141

 

 

 

28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de 294 Seri Numaralı "Gelir Vergisi Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

 

Yazımız ekinde bir örneği bulunan söz konusu Genel Tebliğ ile;  2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle, net ücretlerin 1.300,99 TL'nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanun'a eklenen geçici 86. maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmaktadır.

 

 

Ek: 294 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

 

 

 

 

294 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49