6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Tarih : 31.10.2016

Sayı :  142

 

 

28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de 6750 sayılı "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu" yayımlanmıştır.

 

Söz konusu kanun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarih itibariyle 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kalkacaktır. Ancak yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam eden dava ve takipler, 1447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca karara bağlanacaktır.

 

6750 sayılı Kanun ile; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması, rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yollar sunularak finansmana erişimin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

 

 

Ek: 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

 

 

 

 

 

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49