Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Tarih :  31.10.2016

Sayı :   143

 

 

28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de 6753 sayılı “Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu kanun 1 Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yeni kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici 86. madde eklenmiştir. 

 

“2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir . Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

 

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

 

 

 

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49