Bireysel Emeklilik

Tarih : 13.12.2016

Sayı : 160

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım

 

 

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de “Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım” konulu 2016/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış olup, bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Söz konusu Genelge’de bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımın 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na 6740 sayılı Kanun ile eklenen Ek 2. maddenin 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hayata geçirileceği ifade edilerek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, söz konusu kanunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeleri, veri paylaşımına ve katkı paylarının doğru hesaplanıp tahsil edilmesine imkan sağlayacak kurum içi tedbirleri almaları gerektiği belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte Genelge’de bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım hakkında detaylı bilgiye www.hazine.gov.tr adresinde yayımlanan “İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu”ndan da ulaşılabileceği de ifade edilmektedir.

 

 

Ekler:

1.      2016/26 sayılı Genelge

2.      Tanıtım Kılavuzu

 

 

 

 

 

Bireysel Emeklilik

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49