6761 Sayılı Kanun

Tarih : 13.12.2016

Sayı : 161

 

 

 

24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmış olup, bir örneği yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

Söz konusu Kanun’un 8.maddesi ile  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; 01.01.2017 tarihinden itibaren günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir .

 

 

 

Ek: 6761 sayılı Kanun

 

 

 

 

 

 

 

6761 Sayılı Kanun

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49