Verimlilik Proje Ödülü

Tarih : 13.12.2016

Sayı : 162

 

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri”nin verildiği belirtilmektedir.

 

“Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

 

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Ayrıca projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin gönüllü bağımsız değerlendirici olmaları mümkündür.

 

Bu kapsamda ödüle başvurmayı veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almayı arzu etmeniz halinde http://vgm.sanyi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu’nun en geç 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurulması ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

 

 

 

 

 

 

Verimlilik Proje Ödülü

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49