Varlık Fonu

Tarih : 13.12.2016

Sayı : 163

 

 

 

9 Kasım 2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmi Gazete’de yazımız ekinde yer alan 2016/9429 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

 

Ek: 2016/9429 sayılı BKK

 

 

 

 

 

 

Varlık Fonu

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49