Kıdem Tazminatı

Tarih   : 03.01.2017

Sayı     : 01

Konu    : Kıdem Tazminatı

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan 03.01.2017 tarihli Genelge’de 01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli olmak üzere (0,096058), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,503595) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret bilginiz olduğu üzere 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmişti.).

 

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst sınırları ile diğer bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01 Ocak 2017’den geçerli)                           

 (1500 göst. + 8000 Ek göst.)   x   0,096058 k.sayı                 =   912,551

 (1500 göst. + 8000 Ek göst.)   x   0,096058 k.sayı x %215    = 1961,98465

 1000 tab.ayl.göst.                   x   1,503595 tab.ayl.k.sayı      = 1503,595

 500 kıd.göst.                          x   0,096058 k.sayı                 = 48,029

                                                                                              4.426,16- TL/Yıl

                                                                                                                                                  

II. ÇOCUK ZAMMI (01 Ocak 2017’den geçerli)

6111 sayılı Kanunun 117.maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun’un 202.maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle 25.02.2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.                                        

                                                                                                                                                            

- 0-6 yaş grubu (72 ay dahil)    :  500 göst. x0,096058 k.sayı     =    48,03.- TL/Ay

- 6 yaş üzeri                           :  250 göst. x0,096058 k.sayı     =    24,01.- TL/Ay                                   

 

III. AİLE YARDIMI (01 Ocak 2017’den geçerli)

2134 göst.     x    0,096058 k.sayı    =    204,99.- TL/Ay

Not: Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereğince çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

 

IV. SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017

ALT SINIR            Günlük                   Aylık

                            59,25 TL                  1.777,50 TL

ÜST SINIR            Günlük                   Aylık    

                            444,38 TL                13.331,40 TL

 

V. SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;  

 

Yemek Parası

01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında; 59,25 TL x %6 = 3,56 TL (günlük) 

 

Çocuk Zammı 

01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50 TL x %2 = 35,55 TL (aylık)

 

Aile Zammı (Yardımı)

01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (aylık)

 

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.  

                         

 

 

 

 

Kıdem Tazminatı

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49