İşsizlik Sigortası Kanunu

Tarih : 05.01.2017

Sayı : 04

Konu : İşsizlik Sigortası Kanunu

 

 

 

24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 15. maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin “2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ı” yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Anılan karar ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 15. maddesinin uygulanma süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır .

4447 sayılı Kanun’un geçici 15. maddesi aşağıdaki gibidir.

“18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

 a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.”

 

 

Ek: Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

 

 

 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49