Bireysel Emeklilik Sistemi

Tarih   : 05.01.2017

Sayı     : 05

Konu    : Bireysel Emeklilik Sistemi

 

 

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sisteminin uygulanmasına dair önemli bilgiler içeren “Basın Açıklaması” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu açıklamanın bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmakta olup, içeriğinde;

 

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceği;

 

 • Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet katkısı teşviki verileceği;

 

 • Cayma süresinin sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre 1.000 TL tutarında Devlet katkısı sağlanacağı;

 

 • Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek Devlet katkısı teşviki verileceği;

 

 • İşverenlerin öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda oldukları ve bu bağlamda, işverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi gerektiği;

 

 • Halen faaliyette bulunan ve duyuruda unvanlarına yer verilen 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalamasının mümkün bulunduğu;

 

 • Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülüklerden birinin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması olduğu;

 

 • İşverenin katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya geç aktarması halinde çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda bulunduğu;

 

 • Ayrıca işverenlerin, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak “faiz içeren” veya “faiz içermeyen” şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesi ile ilgili birtakım taleplerini şirkete iletmekle de yükümlü bulundukları;

 

 • Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin işverenin sorumluluğunda olduğu ve yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanmasının mümkün olduğu;

 

 • Diğer taraftan, 4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımının aşağıdaki tarihlere göre kademeli olarak gerçekleştirileceği;

 

 • Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanların 01.01.2017 tarihinden itibaren,

 

 • Çalışan sayısı 250 - 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanların  01.04.2017 tarihinden itibaren,

 

 • Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanların 01.07.2017 tarihinden itibaren,

 

 • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanların 01.01.2018 tarihinden itibaren,

 

 • Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanların 01.07.2018 tarihinden itibaren,

 

 • Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanların 01.01.2019 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecekleri;

 

 • Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamının göz önünde bulundurulacağı;

 

 • İlgili Yönetmelik hükmüne göre çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarının, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın %3’ü oranında olacağı;

 

belirtilmiştir.

 

 

 

Ek: Basın Açıklaması

 

 

 

 

 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49