Zorunlu Bireysel Emeklilik

Tarih   : 16.01.2017

Sayı     : 06

Konu    : Zorunlu BES Emeklilik Planı

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 12 Ocak 2017 tarihinde “Zorunlu BES Emeklilik Planı” konulu bir duyuru yayımlanmış olup, bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Söz konusu duyuruda öncelikle emeklilik planı sunması uygun görülen aşağıdaki emeklilik şirketleri açıklanmıştır.

 

 • Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.
 • Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
 • Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
 • Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 • Garanti Emeklilik ve Hayat  A.Ş.
 • Groupama Emeklilik A.Ş.
 • Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş
 •  Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş
 •  Vakıf Emeklilik A.Ş.
 •  Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

 

 • Bununla birlikte duyuruda; 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in “İşverenin emeklilik sözleşmesi yapacağı şirketin belirlenmesinde dikkate alacağı kriterler” başlıklı 22/C maddesinde;

 

“İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır. İşveren, şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dâhil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağı gibi, şirket de işverene bu şekilde bir teklifte bulunamaz.

 

İşveren, işyerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dâhil edebilir.” hükmüne yer verildiği,

 

 • Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işverenlerin, sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları (plan kapsamında çalışana sunulan ek faydalar, fondan yapılan kesintiler vb.) dikkate almaları gerektiği,

 

 • Aynı Yönetmeliğin “Emeklilik sözleşmesinin asgari içeriği” başlıklı 22/D maddesinde otomatik katılım kapsamında kurulacak emeklilik sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri, ücret ödeme günü ve mutabakat süreci, ilgililere yapılacak iade ve ödeme esasları, çalışana ait güncel verilerin tutulması ve ilgililere yapılacak bildirimlerin usulü hususlarının belirlendiği; bu sözleşme ile şirket seçimi ve katkı payının işveren tarafından şirkete aktarılması hariç ilgili diğer yükümlülüklerin emeklilik şirketlerince yerine getirilmesinin kararlaştırılabileceği,

 

 • Anılan madde kapsamında cayma, ödemeye ara verme, katkı payı oranının değiştirilmesi, ayrılma, emekli olma ve benzeri taleplerin çalışanlarca işverenler yerine emeklilik şirketine bildirilmesine dair hususların emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılabileceği,

 

 • Bu çerçevede yukarıda listelenen talepler ile buna benzer taleplere ilişkin operasyonların emeklilik şirketi tarafından üstlenilip üstlenilmediği,

 

 • Otomatik katılım operasyonlarına ilişkin olarak emeklilik şirketi tarafından bir platform sağlanıp sağlanmadığı gibi hususların hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde işverenlerce göz önünde bulundurulmasında fayda görüldüğü belirtilmiştir.

 

 

 

Ek: Basın Açıklaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorunlu Bireysel Emeklilik

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49