“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Bilgilendirme Toplantısı

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Bilgilendirme Toplantısı

 

İşveren Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor…

 

Sendikamız “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında 6 Mart 2018 Salı günü, sendika merkezinde Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, başta insan kaynakları süreçleri olmak üzere, ticari kayıtların yönetimi konularında işverenlerimizin yükümlülüklerinin neler olduğu ve bu kapsamda işverenin aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konularına yer verildi.

 

Prof. Dr. Erdem Özdemir, konuşmasında, kişisel verilerin işlenmesinde çalışanın açık rızasının şart olduğuna dikkat çekerek, Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biometrik ve genetik verilerinin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin  yasak olduğunu söyledi.

 

Özdemir, 6698 Sayılı kanun ve madde 4’e göre kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilkeleri ise şu şekilde sıraladı:

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Bu ilkeler doğrultusunda bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Özdemir;” İşyerinde gizli kamera ile çekim yapamazsınız. Ancak, belirli, açık ve meşru amaç için kamera uygulamasını yapacaksanız, bunu meşrulaştırmanız gerekli. Örneğin, iş sağlığı ve güvenliği veya genel güvenlik meşru gerekçeler olarak kabul edilebilir. Ancak, iş güvenliği amacı ile kullanıyorsanız, bununla sınırlı kalmalı ve ölçülü olmalısınız” dedi.

 

Prof. Dr. Özdemir, İşverenin, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabileceğini belirtti.

 

İşletmelerde, bir KVK kurulunun zorunluluğuna ve veri envanterinin hızlı bir şekilde hazırlanması gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Özdemir, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi durumunda cezai yaptırımları bulunduğunu sözlerine ekledi.

 

 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Bilgilendirme Toplantıs��

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49