Başyazı

Pandemi ile sürdürülebilirliğe dair farkındalığımız daha da arttı. Küresel ısınma ve iklim krizi ile üretim süreçlerimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı yeniden değerlendirmek zorunda olduğumuzu gördük. Paris İklim Anlaşması’nın ivmelendirdiği küresel yeşil dönüşüm seferberliğine ülkemiz de katıldı. Önümüzde, yerküreyi paylaştığımız tüm canlıların geleceğini düşünerek, az zamanda çok iş yapmamız gereken bir dönem var. Bu çerçevede ortak akıl, ortak çaba ve işbirliği ile aşılamayacak zorluk, elde edilemeyecek bir başarı olmadığına içtenlikle inanıyorum.

Geleceğe dair iyimser beklentilerimize rağmen gerçekçi olmak durumundayız. Paris’te 6 yıl önce dünya ülkeleri yerkürede sıcaklık artışını 2 C ile sınırlı tutmak üzere sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulundu. Bugüne kadar yapılanlar -ne yazık ki- yeterli görünmüyor. Pandeminin getirdiği yavaşlamaya rağmen durum böyle… Kuraklık artıyor. Orman yangınları da… Yağış rejimleri değişti. Olağanüstü hava olayları hemen hemen her yerde yaşanıyor. İşin kaygı veren tarafı, bundan sonra tedbirler artsa ve disiplinle uygulansa da, sanayi devrimi öncesine kıyasla ortalama sıcaklık artışı 3 C’yi bulabilir. Bundan dolayı, özellikle gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere dünya ülkelerinde çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalar daha da hızlanmış durumda…

Her gün yeni bir düzenlemeye, gelişmeye, uygulamaya tanıklık ediyoruz. G20 İklim, Çevre ve Enerji Bakanları bu yıl Napoli’de biraraya gelerek 25 maddelik bir bildiri yayınladı. G20 ilk kez iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasındaki bağlantıyı resmen tanıdı. Bu adım atılırken hava sıcaklıkları dünya genelinde yeni rekorlar kırdı: Sıcaklık ABD’nin Oregon eyaleti 44.4, Kanada’nın Britanya Kolombiya’sı 46.1,  Cizre’de 49.1 oldu. Almanya, Belçika ve Hollanda’da bazı bölgeler ile Doğu Karadeniz sellere teslim oldu.

Avrupa Komisyonu Temmuz ayında, “Fit for -55%”a dair yol haritasını açıkladı… 1990 yılına kıyasla karbon salımını 2030’a kadar %40 azaltmak hedefleniyordu. Avrupalı liderler bu hedefi %55 olarak güncellediler. “Fit for -55%” bu hedefe nasıl ulaşılabileceğini 12 öneri ile detaylandırıyor. Bu öneriler önümüzdeki dönemde AB üyesi ülkelerin ulusal parlamentolarında tartışılacak. Kanunlaşacak. Hedef 1 Ocak 2023’e kadar yasal sürecin tamamlanması ve önerilerin uygulanmaya başlanması…

Son 2 yılda AB, sanayi politikasını iki kez güncelledi. Yeşil Dönüşüm’ün her alanında hemen hemen her ay önemli düzenlemeler tartışmaya açılıyor, değerlendiriliyor ve uygulamaya alınıyor. Avrupa Birliği, bu dönüşümü bir fırsat, daha iyi bir değer zincirini mümkün kılacak bir kaldıraç olarak görüyor. Yeşil Mutabakat, çok uluslu yepyeni bir “toplumsal sözleşme”yi hayatımızın, ekonomimizin bir parçası yapıyor. Her geçen gün yeni şeyler öğrendiğimiz bu süreci heyecan verici buluyorum. İş insanları olarak yapabileceğimiz, öğrenebileceğimiz o kadar çok şey var ki… Bütün bunlardan heyecan duymamak mümkün değil.

Girişimci iş insanları olarak kendi deneyimlerimizden biliyoruz; sürdürülebilirlik temelinde iklim değişikliği problemlerine yeni nesil teknolojiler ile çözümler bulmak mümkün. Teknolojik altyapının geliştirilmesi için inovasyon ve ar-ge çalışmalarının desteklenmesi, sanayinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması küresel eğilimlerin ve gelişmelerin doğru okunması yönünde sanayi kuruluşlarımız başta olmak üzere değer zincirlerinin tüm aktörleri büyük bir çaba içinde. Yeni rekabet koşullarına uyum sağlamak için odağımızda, karbonsuz iş modelleri ve karbon salımını sıfırlamak var. Doğal kaynakların etkin kullanımı, enerji verimliliği; istihdamın artması, serbest ve adil rekabet ortamının korunması ve geliştirilmesi de bu yönde en önemli öncelikler olarak gündemimizde yer alıyor.

İş dünyası olarak, iklim değişikliği ve çevreyle ilgili sorunların etkilerinin azaltılması ve yarınlarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için, sorumluklarımızın bilincinde olarak gayret gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabasına ortak olmuş paydaşlarımıza, sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyor, sağlıklı ve bereketli günler diliyorum.

Atalay GÜMRAH

Yönetim Kurulu Başkanı