Başyazı

Geride bıraktığımız 2023 yılının ardından, yeni yılı heyecan ve artan beklentilerle karşılıyoruz.

2023 ekonomik ve sosyolojik gelişmelerin son derece hareketli olduğu bir yıl olarak hafızalarımızda yerini aldı.

Dünyada; savaşlar, depremler, resesyon endişeleri, kur dalgalanmaları, enflasyon ve iklim krizine bağlı olarak gelişen çevresel olaylar en çok konuşulan konular oldu.

Küresel ve ulusal ölçekte pek çok önemli gelişmenin yaşandığı bu dönemde, sektör olarak yolculuğumuzu başarıyla sürdürdük. Üretimde teknolojinin ön plana çıktığı, yeşil dönüşümün tüm süreçlerde yer aldığı ve çevreye duyarlı üretimlerin kabul gördüğü bir ekosistemde, sürdürülebilirlik odaklı önemli yatırımlara imza attık. İş süreçlerimizi bu gelişmelere ve dönüşümlere uygun şekilde yeniden yapılandırarak ülke ekonomisine önemli katkılar sunduk.

Bu süreçte ülkemiz, stratejik konumunu ve ihracat odaklı ekonomisinin faydalarını kullanarak uluslararası ticarette de ilerleme kaydetmeyi başardı. Bu ilerleme, önemli yatırımlar ve çevreye duyarlı üretim uygulamalarına yönelimle kendini gösteren yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma taahhüdüyle destekleniyor.

Sürdürülebilirlik uzun soluklu bir yolculuk. Giderek etkisini artıran iklim krizine yönelik çözümlerin üretilmeye çalışıldığı son yıllarda; teknoloji yatırımlarımızla, bir yandan verimliliğe odaklanırken bir yandan da daha az karbon salımı yapan, daha az su ve enerji tüketen sürdürülebilir ürünlerle döngüsel ekonomiyi iş yapış şeklimize entegre etmeye öncelik verdik. Rekabet koşullarına uyumlu, stratejik pazarlardaki gücümüzü koruyacak olan bu adımları uluslararası ticaretin önemli enstrümanları olarak gördük.

Küresel iş birliği ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanarak, sağlam bir ekonomik temel oluşturmayı hedeflediğimiz işletmelerimizde yenileyici iş modelleri, ar-ge ve inovasyon çalışmalarımızla tasarım ve marka değerlerimizi yukarılara taşıdık.

Zor süreçlerden geçiyoruz; kırılganlıklarımız halen devam ediyor. Ancak; ülkemizdeki mevcut ortamın fırsatlar barındırdığını da biliyoruz. Daha çok çalışarak, risklere değil fırsatlara odaklanarak üretim kaslarımızı geliştirmek için mücadele edeceğiz.

6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi tüm ulusumuzu derinden sarstı, yaralarımızı sarmak için tek yürek olduk. Bu felaketin yıkıcı etkisine rağmen üretmekten vazgeçmedik.

Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladık. İkinci yüzyılımız için yeni başarı hikayeleri yazma çalışmalarına başladık.

Çalışanlarımızın ve iş gücümüzün değerini biliyoruz. Çalışma hayatımızı düzenleyen İş Kanunu’nun 20. yılını geride bırakırken, yeni iş modellerine uygun düzenlemelerin de bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyoruz. Eğiten, geliştiren, adil ve güvenli bir çalışma ortamıyla, daha güçlü ve motive bir işgücü oluşturarak ekonomik büyümeyi destekleyeceğimize inanıyorum.

Yaşadığımız büyük sıkıntılara rağmen, gelecek her zaman yeni umutlarla dolu olacak. Genç ve dinamik nüfusumuz, stratejik konumumuz ve girişimci yapımızla güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu niteliklerin; yenilikçi iş yasalarına bağlılıkla birleştiğinde, 2024 ve sonrasında devam edecek ekonomik büyüme için bizi iyi bir konuma getireceğine inanıyorum.

Ülkemize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyorum.

Hasan PEHLİVAN

Yönetim Kurulu Başkanı