Başyazı

Yeni yıla yeni umutlarla başlangıç yapmak istiyoruz. Belirsizliklerin ve krizlerin etkili olduğu bir yılı geride bırakırken ulus olarak istikrar ve huzur arayışımız her geçen gün artıyor.

Küresel enflasyon artışı, hammadde krizi, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik çatışmalarla karşı karşıya kaldığımız zorlu bir yılı doğru stratejilerle üreterek, yatırım yaparak atlatmaya çalıştık.

Hızla değişen rekabet koşulları karşısında aynı hızla aksiyon alarak kendi pazar payımızı artırma, daha fazla üretme, ülkemize katma değer sağlama, istihdamımızı artırma, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına odaklandık.

2022 yılında da makroekonomik gündem açısından yoğun bir dönem yaşanmasına rağmen duyarlı ve sorumlu üretim anlayışımızdan vazgeçmedik.

Yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın ne denli önemli bir role sahip olduğunu hep beraber yaşayarak öğrendik.

Yaşanan dalgalanmalara rağmen sektörümüz iyi bir ivme yakalayarak sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli ve emin adımlarla ilerlemektedir. Verimlilik artırıcı projelerle, işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı önemseyen, sorumlu üretim anlayışı ve yenilikçi çözümler ile gelecek yıllar için sürdürülebilirlik hedeflerimiz her zaman devam ediyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha somut adımlar atıyoruz.

2023’e resesyon beklentisi ile girilirken, ülkemizi ve dünyayı zorlu bir dönem bekliyor.  2023’ün ekonomideki kırılganlıkların daha da artacağı, zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Küresel ekonomide güç ilişkileri sürekli değişiyor, ekonomik dengelerin geleceği hakkında bir öngörüde bulunamamak biz sanayicileri oldukça endişelendiriyor.

Enflasyon, işsizlik, enerji ve gıda arzı güvenliği ve iklim değişikliği sorunları önümüzdeki dönemde de çok ciddi bir risk olarak karşımıza çıkacak.

Yüksek kur ve yüksek enflasyon ortamında başta sanayi olmak üzere üretime dayalı sektörler ciddi anlamda zor bir süreç yaşıyor. Birçok işletmenin mevcudu koruma gayreti içinde olduğunu görüyoruz.

Enflasyon ile mücadelede çözüm yolları ararken emtia fiyatları bütün dünyada sistematik olarak artıyor. Küresel piyasalarda meydana gelen bu dalgalanmaları derinden hissediyor, jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Avrupa ve Rusya arasındaki karşılıklı yaptırımlar maalesef dünya ticaretini tehdit ediyor, özellikle enerji maliyetlerindeki artışlar küresel piyasaları yeniden şekillendiriyor.

Gelişmiş ülke ekonomilerinde hissedilen belirgin yavaşlamanın, gelişmekte olan ekonomilerde dış talebi baskılaması, Türkiye gibi ihracat ile büyüyen ekonomilerin önünde önemli bir engel. İç ve dış piyasalarda üretim maliyetlerinin artması, halkın satın alma gücünün düşmesi gibi etkenlerle geldiğimiz noktada hem arz hem de talep kaynaklı yüksek enflasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız…

Önümüzdeki tabloya bakarak, yeni yılın da geçtiğimiz yıl gibi savaşın gölgesinde geçeceğini söylemek mümkün.

2023’ten beklentimiz, işletmelerin ve toplumların geleceğe dair güven duydukları ve ekonomik kararlarının sonuçlarını öngörebildikleri bir ekosistemin oluşturulmasıdır. Başta kayıt dışı ekonomi ile mücadele programı olmak üzere devletimizin sanayimizi ve ihracatçılarımızı koruyacak adımlar atması bu anlamda bizi heyecanlandırıyor.

Yılın bu son günlerinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli kararlar alınıyor. Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlere hayırlı olmasını diliyor, aynı zamanda tarafların beklentisini karşılayacak bir düzenleme ile EYT’ lilerin sorunlarının çözülmesini, çalışma barışına katkı sağlaması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum.

Yeni yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum.

 

Atalay GÜMRAH

Yönetim Kurulu Başkanı