Başyazı

Dünya yeni bir krizin eşiğinde. Küresel ticarette yaşanan riskler karşısında büyük ekonomiler resesyon endişesi ile karşı karşıya. Global büyümede yaşanan dalgalanmaların etkisiyle enflasyon çift haneli rakamlarla hızla yükseliyor.

Ekonominin önemli oyuncuları, önümüzdeki yıl için hazırladıkları senaryolarda hiç de iyimser olmayan tablolar çizmeye başladılar. Ekonomik aktivitelerde başlayan yavaşlama gelişmekte olan ülkelerde daha net hissedilir hale geldi.

Ülke olarak, küresel çapta yaşanan enflasyon sürecine yüksek oranlarla girmiş olmakla birlikte büyümeye ilişkin gelişmelerin ve jeopolitik risklerin piyasaları etkilemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor, ancak karşılık görmüyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına peş peşe yapılan artışların enflasyon göstergeleri üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağını öngörmek zor değil.  Her geçen gün eriyen Türk Lirası, yüksek döviz kurları, önlenemeyen cari açık ve tedarik sıkıntıları enflasyonla uzun süre yaşamaya devam edeceğimize işaret ediyor.

Piyasadaki değişkenleri dikkate alarak istikrarlı bir kalkınmayı planlamak gerekiyor. Ekonominin dinamiklerini harekete geçirme, temel dengelerini oluşturmak için sürdürülebilir çözümlere yoğunlaşma zamanı.

Küresel rekabet stratejilerinin etkin kullanımı, daha fazla inovasyon, daha büyük teknoloji, yatırım için daha büyük teşviklerle ilgili beklentilerimizi sürekli güncelliyoruz.

Enerjide dışa bağımlı olduğumuzu göz ardı etmeden, kaynakları verimli kullanarak, sıfır emisyonlu üretim teknikleriyle üretim maliyetlerini mümkün olan sınırlarda tutmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları ile kaynaklarımızı çeşitlendirmek sektörümüz için hayati öneme sahip.

Enerji krizi bütün dünyada önemli bir sorun, birçok ülkede doğalgaz arzı kritik seviyede. Başta Avrupa olmak üzere, büyüme beklentileri negatife dönen partnerlerimizde yaşanan gelişmelerin yakın takipçisiyiz. Bu gelişmeler bizi yeni ticaret kanallarına, yeni pazar arayışına yönlendiriyor. Özel sektör olarak bu konuda son derece hassas sorumluluklarımız var.

Kendi ekosistemimizde, iç dinamiklerimize, stratejik konumumuza, çalışanlarımıza her zaman güveniyor, yeni yatırımlarımızla dünyaya uzanan bir ihracat ağı oluşturuyoruz.

Dijitalleşmenin endüstri ilişkilerine kattığı değişimlerden bahsetmemek mümkün değil. Yeni nesil teknolojilerle çok hızla dönüşerek, esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi yeni iş modelleri ile tanıştık. Pandemi sürecinde daha geniş deneyimleme imkanı bulduğumuz çalışma modellerinin, çalışana ve çalışma hayatına büyük fayda getirdiğini görüyoruz.

Son yıllarda bölgesel sorunlar, salgın, iklim, savaş gibi çok ciddi sorunlar karşısında önemli sınavlar vermekteyiz. Toplum olarak çok yorulduk, ancak farkındalıklarımız arttı. Bu zor günleri üreterek, birlik olarak atlatacağımıza inanıyorum.

Atalay GÜMRAH

Yönetim Kurulu Başkanı