Hakkımızda

Tarihçemiz

Bugün kısaca “TOPRAK İŞVEREN SENDİKASI” olarak bilinen Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, dokuz İşveren ve işveren vekili tarafından “İstanbul Maden Ocakları ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası” adı ile kurulmuş ve 01 Ocak 1961 tarihinde tüzel kişilik kazanarak çalışmalarına başlamıştır.

13 Ocak 1963 tarihinde yapılan III. Olağan Genel Kurulunda “Türkiye Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası” adını alarak o tarihten itibaren ülke çapında faaliyet göstermeye devam etmiştir.

02 Haziran 1967 tarihli II. Olağanüstü Genel Kurulunda “Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası” olarak belirlenen ünvanı, iş kollarının birleşmesi nedeni ve yasa metnine uygunluk sağlamak amacı ile 13 Kasım 1983 tarihinde yapılan V. Olağanüstü Genel Kurulunda “TÜRKİYE TOPRAK, SERAMİK, ÇİMENTO VE CAM SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI” olarak değiştirilmiştir.

Toprak İşveren Sendikası, 20 Aralık 1962 tarihinde kurulan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun kuruluşundan bu yana üyesidir.

Kurucularımız

Muzaffer BUDAK İnşaat Yüksek Mühendisi

Rebii GORBON Yüksek Mimar

Rafael MORİ Makine Yüksek Mühendisi

Seyfettin DİKERDEM Ekonomist

Muzaffer BERBEROĞLU Yüksek Mimar Mühendis

Faruk TAMER Ekonomist

Tarık ZİYAL Ekonomist

Adnan DEMİRCİ Madenci

Ömer İNÖNÜ Yüksek Mühendis

Vizyonumuz

Toprak İşveren Sendikası; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun bilinci ile

tüm faaliyetlerinde devletin bu yapısının korunması ve geliştirilmesini bir öncelik sorunu olarak görür ve bu temel hedef çerçevesinde;

  • Toplumun tüm bireylerinin hukuk ve yasalar karşısında eşit olduğunu,
  • Herkesin Anayasa ve yasalarla kendisine tanınmış demokratik haklarını özgürce kullanabilmesini,
  • Ulusal gelir paylaşımında adalet ilkesini, kabul ederek çalışmalar yapar. 

Misyonumuz

Bulunduğu ve faaliyet gösterdiği 11 numaralı işkolunda kurulu tüm işyeri ve işletmeleri çatısı altında toplamayı, üye işyerlerinde üretimde verimlilik ve kalitenin yükseltilmesini, bu yolla üyesi işletmelerin rekabet gücünün artırılmasını, üyesi işverenlerin ve onların çalışanlarının sorunlarının çözümünü ve ülke çalışma barışının korunmasını amaç edinmiş olan Toprak İşveren Sendikası bu amacı gerçekleştirmek için;

Sendika Organları

Yönetim Kurulu

Hasan PEHLİVAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Ercüment ARICI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet MERCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga ÖZTOPRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Özgen ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu

Cüneyt ENSOYLU

Denetleme Kurulu Üyesi

Okan YENİL

Denetleme Kurulu Üyesi

Murat POLAT

Denetleme Kurulu Üyesi

Disiplin Kurulu

Mert EREZ

Disiplin Kurulu Üyesi

Oytun SİDAL

Disiplin Kurulu Üyesi

Şevket ULUSERİ

Disiplin Kurulu Üyesi

Genel Sekreterlik

Püren KUNT TULPAR

Genel Sekreter

Ferhat KURALAY

Muhasebe Müdürü

Hülya ÇALOĞLU

Basın Danışmanı

Birgül GÜNAY

Sekreterya

Elif BARUT SEKTİOĞLU

Belge Sorumlusu

üyelik

Her türlü toprak ve seramik sanayii, çimento sanayii ile metalden başka maden sanayi, ateş tuğlası, tuğla, kiremit sanayii işleri ile iştigal eden; porselen, çini, fayans üretimi yapan ve çimento, alçı, taş ve toprak kullanılarak yapı malzemeleri ve diğer gereçleri üreten bu iş kolu ile ilgili hammadde ocaklarında iş yapan, cam ve camdan yapılma eşya imal eden işverenler, 
TOPRAK İŞVEREN SENDİKASI’na üye olabilirler.