Kitap

Çalışma Mevzuatı Seminer Notları

Sendikamız tarafından 26-30 Eylül 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ve seminerle aynı adı taşıyan “Çalışma Mevzuatı Seminer Notları” kitabı üç bölümden oluşmaktadır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent AKIN’ın “Eski ve Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Karşısında İşveren ve İşveren Vekili Sorumlulukları” ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU’nun “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve İşveren Yükümlülükleri” konulu tebliğleri ile yer aldığı birinci bölümde, bu tebliğlere ait yorum ve tartışmalara yer verilmektedir.

İkinci bölümde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR’in “6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümleri” tebliği ve ardından KKTC Yakın Doğu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Polat SOYER’in ayni konu ile ilgili olarak yorumu bulunmaktadır. İkinci bölüm de yorum ve tartışma bölümü ile devam etmektedir.

Kitabın üçüncü bölümünde ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talat CANBOLAT’ın “Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı” konulu tebliği yer almaktadır. Bu tebliğin ardından da yorum ve tartışma bölümleri bulunmaktadır.