Kitap

III. Yılında İş Yasası

Aralık 2005 tarihinde yayımlanan “III. Yılında İş Yasası” kitabı, Sendikamız tarafından 21-25 Eylül 2005 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen ve kitapla aynı adı taşıyan seminerin notlarını içermektedir.

Kitapta; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Murat ENGİN “Üçlü İş İlişkileri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR “İş Sözleşmesinin İçeriği ve Ücret”, İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY “Çalışma Koşullarında Değişiklik”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU “4857 Sayılı İş Kanununun Çalışma Sürelerine İlişkin Düzenlemeleri” , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gülsevil ALPAGUT “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi” ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Levent AKIN “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı tebliğleri ile yer almaktadır.

Kitabın Genel Görüşme Bölümlerinde ise; İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Savaş TAŞKENT, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Polat SOYER, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali GÜZEL, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Sarper SÜZEK, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nuri ÇELİK, İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Devrim ULUCAN , Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Öner EYRENCİ, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali ŞUĞLE, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Gaye Burcu YILDIZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Gaye BAYCIK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Bülent PİRLER, Çalışma Genel Müdürü Cengiz DELİBAŞ ve TİSK Onursal Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Refik BAYDUR’un konu ile ilgili yorumları bulunmaktadır.