Kitap

İş Güvencesi

Sendikamız tarafından yayına hazırlanan bir diğer kitap ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim ULUCAN tarafından yazılan “İş Güvencesi” kitabıdır.

Kitapta yer alan başlıca konular şunlardır: Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği (AB) Normları Açısından İş Güvencesi, Sosyal Piyasa Ekonomisi Açısından İş Güvencesinin Değerlendirilmesi, 4857 Sayılı İş Kanununun Kapsamında İş Güvencesi, İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Nedenler, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Usul.