Kitap

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu

Sendikamız ile Türk Milli Komitesi – İş Hukuku Derneği’nin, çok genç yaşta kaybettiğimiz sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hüma OZAN anısna 15 – 18 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlemiş oldugu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu kitap olarak yayınlandı.


Ülkemizin çok değerli iş hukukçularının biraraya geldiği Akademik Forum’da; 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yaşanan sorunlar tartışıldı.


Sekiz tebliğin yer aldığı kitapta, her tebliğ bir başka akademisyen tarafından yorumlandı.


Kitabın ilk bölümünde Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM’in “Anayasa Hukuku Perspektifi ile İş Hukukunun Bazı Sorunlarına Bakış” tebliği, ikinci bölümünde; Doç. Dr. Kübra Doğan YENİSEY’in “Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ve İş Hukuku Açısından Önemi” başlıklı tebliği ve Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT’un bu konudaki yorumu yer almaktadır.


Üçüncü bölüm; Prof. Dr. Öner EYRENCİ’nin “4857 Sayılı İş Kanunu Açısından İş Sözleşmesinin Türleri ve İşin Düzenlenmesi” konulu tebliği ve Prof. Dr. Devrim Ulucan’ın yorumu, dördüncü bölüm; Prof. Dr. Ali GÜZEL’in “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları” konusunda tebliği ve Prof. Dr. Sarper SÜZEK’in konu ile ilgili yorumuyla devam etmektedir.


Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN’ın “Sendika Hukukunda Sorunlar ve Gelişmeler” başlıklı tebliği ve Prof. Dr. Metin KUTAL’ın yorumu beşinci bölümü, Prof. Dr. A. Can TUNCAY’ın “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukukunda Sorunlar ve Gelişmeler” konulu tebliği ve Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’nun yorumu altıncı bölümü oluşturmaktadır.


Prof. Dr. Levent AKIN’ın “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sorunlar ve Gelişmeler” başlıklı tebliği, Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU’nun yorumu kitabın yedinci bölümde, Prof. Dr. Ali Nazim SÖZER’in “Sosyal Güvenlik Hukukunda Yargı Yolu Uyuşmazlıkları” konulu tebliği ve Prof. Dr. Ali Rıza OKUR’un bu konudaki yorumu kitabın sekizinci bölümünde bulunmaktadır.


Oldukça yoğun geçen tartışma bölümlerinde ise birçok akademisyenin görüşleri yer almaktadır.


Bu alanda bir ilke imza atan Akademik Forum’da yer alan akademisyenler sırasıyla (akademik alfabetik) şu isimlerden oluşmaktadır; Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Prof. Dr. Can Tuncay, Prof. Dr. Devrim Ulucan, Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Prof. Dr. Fevzi Demir, Prof. Dr. Fevzi Sahlanan, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Melda Sur, Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Müjdat Şakar, Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof. Dr. Öner Eyrenci, Prof. Dr. Polat Soyer, Prof. Dr. Sarper Süzek, Prof. Dr. Talat Canbolat, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu, Doç. Dr. Ayşe Gül Kökkılıç, Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Doç. Dr. Mustafa Alp, Doç. Dr. Süleyman Başterzi, Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Gaye Baycık, Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Şuğle, Yrd. Doç. Dr. Seçkin Nazlı, Av. Dr. Murat Özveri, Av. Abdi Pesok, Av. Bekir Uzun, Av. Püren Kunt, Av. Uğur Ozan.


Çok değerli hukukçu, yakın çalışma arkadaşımız Av. Hüma OZAN anısına hazırlanan “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu” kitabı Legal Kitapevi’nden temin edilebilir.