Kitap

Yeni İş Yasası

Sendikamız tarafından 25-29 Haziran 2003 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenen ve çalışma mevzuatımızda önemli değişikliklere yol açan 4857 Sayılı Yasanın ele alındığı seminerin ardından yayınlanan “Yeni İş Yasası” kitabı iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde tebliğ, yorum ve tartışmalar bulunmaktadır.

Bu bölümde; Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN “Yeni İş Kanunun Genel Hükümleri”, Prof.Dr. Devrim ULUCAN “4857 Sayılı Kanuna Göre İş Sözleşmesi Türleri”, Prof.Dr. Savaş TAŞKENT “İş Sözleşmesinin Kurulması ve Sona Ermesi”, Prof.Dr. Öner EYRENCİ “4857 sayılı İş Yasasında Ücret ve İşin Düzenlenmesi ile İlgili Yeni Düzenlemeler”, Doç.Dr. Ömer EKMEKÇİ ise “4857 Sayılı İş Kanununda İzinler ve İş Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Hükümler” başlıklı tebliğleri ile yer alırken, kitabın ikinci bölümünde Yeni İş Kanunu yer almaktadır.